Branschområde

E-hälsa

Vi utvecklar svensk hälso- & sjukvård. Vi har flerårig kompetens av vårdens processer och utmaningar inom e-hälsa och digitalisering. B3-koncernen har över 20 bolag och totalt levererar B3 närmare 100 konsulter i uppdrag inom området e-hälsa.

Cybersäkerhet

Det här kan vi

Vi täcker stora delar av landet

Vi på B3 erbjuder expertis inom projekt- och förvaltningsledning. Vi står för planering, genomförande och uppföljning för att säkerställa så att alla mål uppfylls. Vi hanterar även förvaltningen av era befintliga system och processer för att ständigt förbättra och optimera verksamheten.

Vi erbjuder strategiskt stöd och förändringsledning för att hjälpa er organisation att formulera och implementera effektiva strategier som utvecklar er verksamhet. Vårt fokus ligger på att hantera och underlätta övergångar och förändringar inom organisationer på ett smidigt och snabbt sätt.

Våra hälsoinformatiker är specialister inom IT för hälso- och sjukvården och arbetar med att både att både underhålla och informationssystem. De säkerställer att data hanteras på rätt sätt och samtidigt effektivt för att stödja vårdprocesser och beslutsfattande.

Vi genomför kravanalys och utredningar för att identifiera och dokumentera era behov och problem. Vårt mål är att säkerställa att slutprodukten alltid uppfyller användarnas behov genom noggrann analys och utredning.

B3 erbjuder stöd för hela upphandlingsprocessen, från kravställning och förfrågningsunderlag till utvärdering av anbud och avtalsförhandlingar. Vi säkerställer att upphandlingar genomförs effektivt och enligt gällande lagar och regler.

Vi tillhandahåller tjänster inom telekommunikation och nätverksinfrastruktur, inklusive design, implementering, underhåll och säkerhet. Vår uppgift är att se till att er kommunikation fungerar smidigt både inom och utanför organisationen.

B3 erbjuder omfattande tjänster inom information- & cybersäkerhet för att skydda er information mot obehörig åtkomst och andra hot. Vi utvecklar säkerhetspolicies, implementerar säkerhetsåtgärder och övervakar säkerhetsincidenter.

Vi stödjer er verksamhet genom att förbättra och utveckla affärsprocesser för ökad effektivitet och produktivitet. Våra experter erbjuder även införandestöd för att säkerställa smidig implementering av nya system och processer.

Våra enterprise-arkitekter (EA) designar och hanterar den övergripande strukturen och strategin för era IT-system. Informationsarkitekter optimerar dataflöden och strukturer, medan våra lösningsarkitekter fokuserar på specifika tekniska lösningar.

Vi erbjuder tjänster inom systemutveckling för att anpassa och utveckla mjukvarusystem som är specifika för era behov. Våra integrationsexperter ser till att era system och applikationer samverkar effektivt.

B3 erbjuder utbildning och kompetensutveckling för att säkerställa att er personal har de färdigheter och kunskaper som krävs för att använda nya system och processer effektivt.

Vi planerar och genomför tester för att säkerställa att era system och applikationer fungerar korrekt och uppfyller kravspecifikationerna. Vår testledning koordinerar och leder alla testaktiviteter för att garantera kvaliteten.

SÅ HÄR HJÄLPER VI VÅRA KUNDER

Kontakta oss

Anders Nilsson

Patrik Wahlberg, Försäljningschef B3 Health

patrik.wahlberg@b3.se
0708 19 86 07

Annette Mårdbrink, VD B3 Healthcare Consulting

annette.mardbrink@b3.se
0709 70 10 05

Anders Nilsson