Visselblåsarpolicy

Visselblåsning innebär en möjlighet för personer som arbetar inom eller med bolag inom B3 koncernen att rapportera om bristande regelefterlevnad, eller andra liknande missförhållanden som inträffat i B3s verksamhet.

Vad kan jag visselblåsa om?

Det kan till exempel vara information om ekonomiska brott, korruption, brott mot arbetsmiljöregler eller fall av diskriminering eller trakasserier där det finns ett allmänintresse av att missförhållandet uppmärksammas. Om så är fallet kan du använda dig av denna visselblåsarkanal för att göra detta känt. Om du är osäker på om informationen du vill rapportera skulle vara av allmänintresse rekommenderar vi att du rapporterar.

Vem kan visselblåsa?

Du kan visselblåsa och erhålla skydd från visselblåsarlagen om du är arbetstagare, volontär, praktikant, verksam aktieägare, person som annars står till förfogande för arbete under vår kontroll och ledning eller ingår i vår förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan. Entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer till oss som fått reda på missförhållanden inom företaget kan även rapportera. Att du har har avslutat till arbetsrelaterade förhållande med oss, eller att det inte har påbörjats än, är inte ett hinder för att rapportera om ett missförhållande.

Hur rapporterar jag?

Vid ett skriftligt ärende använder vi oss av vår digitala visselblåsarfunktion Visslan Länk till annan webbplats.. Den är alltid tillgänglig genom https://b3consulting.visslan-report.se Länk till annan webbplats..
På hemsidan väljer du att “Skapa ny rapport” för att kunna beskriva ditt misstänkta missförhållande. Beskriv gärna vad som hänt så ingående som möjligt, för att vi ska kunna säkerställa att adekvata åtgärder kan tillämpas. Det är därför även möjligt att bifoga ytterligare bevisning, i form av exempelvis skriftliga dokument, bilder eller ljudfiler.

Har du fler frågor?

Vill du veta mer om vår hantering av visselblåsarärenden eller personuppgifter, läs gärna nedanstående dokument:
Fullständiga visselblåsarpolicy. Pdf, 213.1 kB.

Det går även bra att kontakta:
Pernilla Brolin, Head of People & Culture på B3
Mobil: 070 839 63 00
E-post: pernilla.brolin@b3.se