OM OSS

Skapar möjligheter tillsammans

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultbolag med cirka 800 medarbetare. Med djup teknisk expertis och passion för innovation hjälper vi Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter genom digital transformation och verksamhetsutveckling. Hos B3 möter du konsulter med spetskompetens, driv och förmåga att leda större förändringsprojekt. Den starka företagskulturen präglas av kundfokus, entreprenörskap, lärande och konsulternas ständiga utveckling. Idag är vi ca 800 medarbetare och omsättningen 2023 uppgick till 1 141 MSEK, med ett rörelseresultat (EBIT) om 86 MSEK.

Våra värderingar

Energi

Med entusiasm, engagemang och driv skapar B3 tillsammans med medarbetarna en kultur av förnyelse, uppmuntran och välbefinnande.

Erfarenhet

Kompetens och kontinuerligt lärande är viktigt för att skapa förtroende och trygghet hos kunder och bland kandidater.

Olikheter

Att olika bakgrund, utbildning och intressen skapar bättre resultat i ett team är bevisat. Men det blir också roligare på jobbet.

Vi gillar olika

Vår vision är att vara Sveriges bästa konsultbolag - för våra medarbetare, kunder och investerare. Hos B3 möter du 800 erfarna medarbetare som arbetar inom en rad olika yrkesroller, från fullstackutvecklare och arkitekter till upphandlingsjurister och förändringsledare. Vi värdesätter olika bakgrunder och erfarenheter för att skapa så slagkraftiga team som möjligt.

Energi, erfarenhet och olikheter är tre av nyckelorden i vår varumärkesplattform och en självklar del av hur B3 arbetar. Vi tror på en öppen och inkluderande företagskultur där alla har ett lika värde och allas olikheter berikar.

B3s historia

B3 grundades 2003 och har haft en stark utveckling sedan start. Här kan du läsa om bolagets utveckling under drygt 20 år.

Nuvarande affärsområdeschef Martin Stenström utses i slutet av året till VD och koncernchef i B3 och förväntas tillträda i april 2024, efter Sverre Bjerkeli som varit tillförordnad VD sedan juni 2023.

B3 tar hem segern som Årets IT-konsult bolag när utvecklargalan Developers Day arrangeras för första gången. Priset hyllar ett bolag som under flera års tid bevisat att man är attraktiv och värdeskapande hos såväl medarbetare och kunder som samarbetspartners. B3 utses återigen till ett av Årets Karriärföretag.

Det nya bolaget B3 Secure etableras med inriktning mot cybersäkerhet.

B3 firar 20 år och antar många nya kunduppdrag och fortsätter att vinna ramavtal, bland annat ett nationellt ramavtal med Kammarkollegiet som skapar nya möjligheter för koncernen.

Anette Billing tillträder i april som ny VD och koncernchef och tar över efter bolagets grundare och VD sedan start, Sven Uthorn.

B3 hedras för arbetet med kommunikation, employer branding och wellness och vinner utmärkelsen Årets Karriärföretag inom kategorin IT.

B3 Grit etableras och hjälper kunderna att utveckla nya möjligheter inom webbutveckling och design. B3 stärker positionerna i norra Sverige och B3 Consulting Sundsvall byter namn till B3 Vibe.

B3 arrangerar för första gången B3 Arena, ett fullsatt kundevent med fokus på digitaliseringens möjligheter där flera av B3s kunder deltar med presentationer. Bolaget fortsätter att vinna flera ramavtal och antar nya kunduppdrag.

B3 startar fem nya bolag och bildar även flera nya genom att slå samman befintliga dotterbolag för att ytterligare stärka erbjudandet till kund.

Bolaget fortsätter att vinna flera ramavtal och anta nya kunduppdrag.

Great Place to Work (GPTW) utser B3 till Sveriges näst bästa arbetsplats och Sveriges tredje bästa arbetsplats i kategorin Stora organisationer med över 250 medarbetare. På hösten samma år blev B3 också utsedd till en av Europas bästa arbetsplatser i kategorin Best Large Workplaces in Europe. B3 är en av sex finalister när hälsoföretaget Feelgood utser Sveriges friskaste företag.

Koncernen antar ny varumärkesplattform och namnändras till B3 Consulting Group. Samtidigt organiseras verksamheten i affärsområden. B3 startar bolaget B3 Squadra samt etablerar verksamhet i Polen. Third Base AB med 34 medarbetare, Reach Consulting AB med 40 medarbetare, Alenio Consulting AB med 13 medarbetare och Nuway AB med 49 medarbetare förvärvas. B3 är med på Veckans Affärers lista över Superföretag 2018 och kniper bronset vid Magnet Awards utmärkelse inom Employer Branding. 94 procent av medarbetarna anser att B3 är en mycket bra arbetsplats, enligt årets resultat från Great Place To Work (GPTW).

B3 förvärvar verksamheten i Platon Solutions AB, med inriktning mot Business Intelligence. Även Visab Holding AB, med stark närvaro inom Bank, finans och försäkring, förvärvas samt den Stockholmsbaserade konsultverksamheten i Site of Knowledge AB, med spetskompetens inom framför allt telekom.

B3 utses två år i rad till en av Sveriges bästa arbetsplatser i sin storleksklass av Great Place to Work (GPTW). Magnet Awards uppmärksammar B3s medarbetarsatsning på wellness.

B3s aktie noteras på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) i december 2016.

Affären breddas genom att etablera flera verksamheter. Vidare förvärvas konsultbolaget Init AB, starka inom systemutveckling och infrastruktur, konsultbolaget Sentensia Q AB, med stark närvaro inom framför allt offentlig sektor och med kontor även i Gävle samt 51 procent av digitalbyrån Rebel & Bird AB.

Fortsatt lönsam tillväxt för B3 som får ytterligare Gasellutmärkelser av Dagens Industri, totalt fem år i rad.

Förvärv av verksamheten Colosseum Consulting AB, som ytterligare stärker B3s tjänsteerbjudande i Oracleverksamheten, samt förvärv av Castra Group AB, som ökar närvaron i Göteborg och IT-konsultbolaget D11 Consulting AB, som ger förstärkning inom viktiga kompetensområden.

B3 sjösätter det nya verksamhetssystemet ”B3 – bra, bättre, bäst”, och genomgår certifiering enligt ISO 9001:2008. Verksamheten breddas, bland annat med nyetablerade dotterbolag i Örebro och Borlänge samt kontor i Malmö. Bolaget vinner nya ramavtal, uppdragen och kundbasen fortsätter breddas. Vid utgången av perioden uppgår antalet anställda till 231 personer.

Bolaget påbörjar expansion på Göteborgsmarknaden. Tjänsteerbjudandet kring Oracle förstärks och B3 uppnår status som Certified Advantage Partner. Antalet anställda växer och uppgår till 65 personer år 2009, samma år som bolaget får sin första utmärkelse som Gasellföretag av Dagens Industri.

Bolaget grundas i Stockholm 2003, under namnet B3IT. Affärsidén är att hjälpa företag och organisationer att effektivisera sin IT. Bolaget etablerar en specialistgrupp av seniora konsulter med fokus på databaser, IT-arkitektur och systemutveckling. Antalet kunder växer snabbt och kontor öppnas även i Sundsvall. Specialistinriktningar görs mot vårdsektorn och telekomrelaterade uppdrag.

Anders Nilsson

Hör gärna av dig för mer information

Katarina Lundqvist
Kommunikationschef

katarina.lundqvist@b3.se
0722-16 11 00