B3 utvecklar nytt journalsystem åt Bokadirekt

B3 har utvecklat en journalföringsmodul som underlättar för Bokadirekts användare att följa Socialstyrelsens föreskrifter om journalföringsplikt. Genom anpassad funktionalitet som även inkluderar bildstöd, har Bokadirekt blivit en mer komplett och trygg tjänst för hälso- och skönhetsbranschen.

Bokadirekt är Sveriges största tjänst för bokning av behandlingar inom främst skönhet och hälsa med över 20 000 tjänsteföretagare som användare. Många av dessa tjänsteföretagare omfattas av journalföringsplikt enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Bokadirekt önskade utveckla en journalföringsmodul för att möta användarnas behov och skapa en trygg lösning för alla som bokar behandlingar och vände sig till B3.

Ett team med specialister från flera B3-bolag har, tillsammans med Bokadirekts utvecklingsavdelning, utvecklat journalsystemet som är integrerat med Bokadirekts plattform. B3 har lett projektet och har utöver projektledning även stöttat med arkitektur, kravanalytiker, Scrummaster, systemutveckling och testning. Exempel på funktionalitet som B3 har utvecklat är, förutom journalanteckningar i text, även bildstöd för journalföring. Journalmodulen omfattar även en hälsodeklaration som kan skickas ut i samband med bokningen och som sedan sparas i journalen.

Bokadirekt ska inte bara leverera nya bokningar utan också spara tid och pengar för våra tiotusentals kunder inom skönhet och hälsa. Vi är därför glada att tillsammans med B3 kunnat utveckla och lägga till journal som ytterligare en integrerad modul till vårt produkterbjudande. Genom sömlös integration till övriga Bokadirekt-system och en attraktiv prissättning så kommer Bokadirekts journalmodul både minska administration och kostnader för våra kunder.

CHRISTIAN FRICKE, VD OCH MEDGRUNDARE AV BOKADIREKT