Vårdnära verksamhetsutveckling

För två år sedan började B3 och Region Halland sitt samarbete, i samband med att regionen blev en del av Sussa samverkan. Sussa står för Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer och syftet är att uppnå målen i den nationella visionen för e-hälsa 2025.

Att få B3 som partner i samverkansprojektet är värdefullt eftersom de besitter den kunskap och erfarenhet som Region Halland behöver i projektet.

MARIE PALERIUS, PROGRAMLEDARE PÅ REGION HALLAND

När Sussa samverkan startade för nio år sedan fick B3 uppdraget att leda ett strategiarbete med målet att säkerställa en effektiv och säker utveckling av framtidens vårdinformationsstöd, som går i takt med digitaliseringen av samhället. I dag ingår nio regioner från Västerbotten till Blekinge i programmet, ett unikt samarbete i Sverige som gynnar allmänhet, patienter och medarbetare. Sedan implementeringsfasen tog vid 2019, har B3 haft ett stort antal konsulter med som leder och deltar i arbetet inom flera av de ingående regionerna.

Region Halland gick med i implementationsarbetet 2020 och det finns flera fördelar med att vi samverkar över regiongränserna. Bland annat att vi kan plocka olika specialister från de olika regionerna som kan bidra med sin kompetens. Här kommer också B3 in och kan leda ett delprojekt, som kan handla om att ansvara för att en process, för exempelvis ett visst medicinskt område, utformas och konfigureras på rätt sätt i det nya informationsstödet, säger Marie Palerius.

Framtidens vårdinformationsstöd planeras att gå i drift i slutet av 2024. Hos Region Halland finns fem konsulter från B3 som arbetar med verksamhetsanalys, testledning och projektledning samt bevakar intressen och leveranser i samverkansgruppen.

B3 arbetar mycket tillsammans med representanter från den kliniska verksamheten och driver olika arbetsströmmar i ett stort program med flera aktörer. Vi är vana att arbeta med komplexa uppdrag för vården där digitaliseringen är central. Våra konsulter som stöttar Region Halland trivs otroligt bra i sina uppdrag, avslutar Annette Mårdbrink, VD på B3 Healthcare Consulting.

Annette Mårdbrink

Kontakta gärna mig för mer information.

Annette Mårdbrink
annette.mardbrink@b3.se
070-970 10 05