Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

INKLUDERING & MÅNGFALD

Ramavtal

Kvinnor på B3

B3 arbetar aktivt för att bolaget och IT-branschen i stort ska bli mer jämställd. För att fler kvinnor och ickebinära ska lockas till branschen behöver de som arbetar inom IT lyftas och synas. Här presenterar vi några av de kvinnor på B3 som arbetar för att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling.

Kontakta oss