Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

INTERVJU

Cecilia

Testledaren som vill bidra till digitaliseringen av samhället

“Vi behöver använda ett mer inkluderande språk och inspirera yngre tjejer för att de ska attraheras av arbete inom IT- branschen”.

Vad arbetar du med på B3?

— Jag jobbar som verksamhetskonsult på B3 Healthcare Consulting och just nu har jag ett uppdrag som testledare i ett stort projekt inom Region Skåne för att införa Skånes nya vårdinformationssystem. Jag är del av ett stort testteam med cirka 30 personer. Mitt fokusområde är patientregistrering och tidsbokning.

Hur ser din bakgrund ut?

— Jag har jobbat som konsult i 20 år med patientadministrativa system inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Tidigare har jag haft roller som utvecklare, testare, testledare, projektledare, problemspecialist och arbetat inom de flesta områden. Just detta projekt ville jag så gärna arbeta med. Det är lite “once in a lifetime” att få chans att vara med att byta ut ett helt journalsystem för en region.

Vilka är dina främsta styrkor i din roll?

— Min främsta styrka är min breda kompetens. Eftersom jag har arbetat inom de flesta områdena har jag hunnit bygga upp min kompetens baserat på den roll jag haft i mina uppdrag. Det är viktigt att ha förståelse för uppgifterna som innefattas av de olika rollerna.

Vad inspireras du av?

— Jag inspireras av att vi är ett stort team med så bred kompetens. Teamet består av kollegor med gedigen testkunskap från olika branscher, samtidigt som vi jobbar med klinikerna från verksamheten som är insatta i kärnverksamheten. Jag har fått mycket bättre förståelse för olika uppgifter inom vården och hur verksamheten bedrivs. Jag inspireras av att vara en del av detta sammanhang.

När har du som allra roligast på jobbet?

— Allra roligast är när jag hittar bakomliggande orsaker till felaktigheter i systemet, kan lösa problemet och därmed bidra till ett fungerande system.

Hur kommer det sig att du sökte dig till IT-branschen?

— Jag är utbildad till grundskollärare i svenska och SO. Emellertid tyckte jag att IT-branschen var mycket mer lockande med stora möjligheter. Därför fortsatte jag utbilda mig till systemvetare.

Vad är det bästa med ditt nuvarande uppdrag?

— Jag tycker att det är väldigt givande och intressant att bygga upp och bidra till ett system som ska användas inom sjukvården och som både personal och patienter har nytta av.

Finns det något som gör dig frustrerad i din arbetsvardag?

— Ja, att digitaliseringen går för långsamt inom vissa områden. Det borde gå att tillvarata effekterna av digitaliseringen på ett mer optimalt sätt där det ger störst effekt för samhället. Sjukvården borde ha fått komma längre och kunna nyttja alla smarta lösningar som finns.

Vilken strategi tror du behövs för att locka fler kvinnor till IT-branschen?

— Vi behöver använda ett mer inkluderande språk och inspirera yngre tjejer för att de ska attraheras av arbete inom den här branschen. Genom att lyfta frågor som kan intressera en bredare massa kommer vi också att nå fler. Kvinnor och tjejer som arbetar inom yrket behöver uppmärksammas och synas mer. Ett exempel är utbildningsmässor där tjejer och kvinnor representerar sin utbildning för att locka fler tjejer i tidig ålder till branschen.

Vad är det viktigaste hos en arbetsgivare för dig?

— Det viktigaste för mig är att jag känner att det är familjärt och att jag är i ett team där vi stöttar varandra. Att jag blir sedd, att teamet hjälps åt att lyfta varandra och att det är lättsamt och god stämning med humor. Hos en ledare önskar jag att hen ser människan. Att jag inte bara ses som en resurs, utan vem jag är bakom min roll och att min ledare vill ta mig dit där jag kan vara mitt allra bästa jag. Just den känslan fick jag och har jag på B3.

 

Dela intervjun

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

Kontakta oss