Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

case

Drinkar

Digitaliserad arbetsplats för Pernod Ricard

Effektivare samarbete. Ett papperslöst kontor där det blir lättare att komma åt information genom nya molntjänster. En digitalisering och automatisering av tidskrävande uppgifter. Det var målet när Pernod Ricard kontaktade B3.

Pernod Ricard Sweden AB, som tillhör Pernod Ricard-koncernen, verkar som licensierad importör, agent och konsult inom vin- och spritbranschen på den svenska marknaden. Utöver Pernod Ricard-gruppens produkter representerar bolaget även ett antal producenter och varumärken, som till exempel Absolut Vodka.

– Pernod Ricard kände till B3 tidigare via ett annat systerbolag och blev intresserade av vår satsning på den moderna arbetsplatsen. Vi tyckte att projektet var intressant eftersom Pernod Ricard hade ett tydligt mål att lyfta hela sin organisation inom den digitala arbetsplatsen. De hade påbörjat egna analyser och var medvetna om att det handlar om en förändringsresa och inte enbart en teknisk förflyttning av den interna arbetsmiljön, berättar Jonny Mattes, som har lett projektet för B3 Digital Workplace.

Uppdraget bestod i att först ta reda på Pernod Ricards behov och sedan anpassa och ta fram digitala verktyg som skulle möjliggöra en bättre arbetsdag för medarbetarna. Arbetet inleddes i juni 2018 med att B3 tillsammans med en projektgrupp bestående av representanter från hela verksamheten tog fram en strategi för hur förändringsarbetet skulle bedrivas.

– Vi har haft flertalet roller i projektet. Efter att ha genomfört och presenterat strategin fick vi dessutom ett utökat uppdrag som projektledare för införandet och förverkligandet av strategin och samtidigt stötta kunden med våra experter inom Office 365, säger Jonny Mattes.

– Eftersom införandeprojekt sker på uppdrag av CIO bildar vi en brygga mellan verksamheten och IT, fortsätter han. Målet är att hela den svenska verksamheten ska vara igång med utvalda tjänster innan midsommar 2019.


Dela caset

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

Kontakta oss