Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

B3 Secure

miljöbild mobil

B3 Secure

B3 Secure är ett nytt bolag inom cybersäkerhet. Vi tillhandahåller ett heltäckande erbjudande för att kunna stötta dig som kund genom hela säkerhetsresan – från kartläggning och strategi till införande och organisation.

B3 Secure – Connecting the Cybersecurity Dots

Vi kan hjälpa kunder att hantera verksamhetsrisker, en utmaning som ökar med nya hot i omvärlden, snabbare digitalisering, ökat regulatoriskt tryck samt nya affärsmodeller.

Bland annat erbjuds rådgivning kring övergripande styrning av cybersäkerhet - ”top-down”. Detta innebär exempelvis att förbättra övergripande processer och metoder för riskhantering och att stärka styrelsens och ledningens förståelse för kopplingen mellan cyberhot och relaterade verksamhetsrisker.

miljöbild
"om oss" bild 2 gridmodul
Digital transformation 
miljöbild
händer på tangetbord
miljöbild

Protecting and Enabling your Business

Cybersäkerhet handlar om att hantera verksamhetsrisker. En utmaning som ökar med nya hot i omvärlden, snabbare digitalisering, ökat regulatoriskt tryck samt nya affärsmodeller. Med rätt säkerhetsnivå blir Cybersäkerhet en möjliggörare – inte ett hinder – för verksamheten.

Det startar med styrelse, ledningsgrupp och genomsyrar sedan hela verksamheten. Varumärket, kritiska tillgångar, kundernas förväntningar, regelverk och lagar samt ägarnas intressen behöver tillgodoses. B3 Secure har erfarenheten, metoderna och verktygen att vägleda organisationer genom denna resa.

B3 Secure leds av ett team med bakgrund från Big4, BigTech, industrin samt nischade bolag inom Cybersecurity. Med gedigen erfarenhet från flertalet branscher, svenska såväl som globala organisationer samt konsulter med relevanta certifieringar är vi en viktig partner i våra kunders utmaningar inom Cybersäkerhet. Idag är vi drygt 30 konsulter inom Cybersäkerhet.

Vi erbjuder...

Strategi, Styrning och Regelverk

 • Rådgivning och utbildning inom Cybersäkerhet till Styrelse och Ledning
 • Design och införande av Säkerhetsstrategi, Operativ modell, riskbaserat arbetssätt samt säkerhetsorganisation
 • Rådgivning kring, och införande av ledande standards (tex ISO27001/2, NIST 800:53/CSF, ISF, mfl)
 • Rådgivning avseende lagar och regelverk (t ex NIS2, DORA, GDPR mfl)
 • Integrerad Riskhantering – en holistisk ansats som adresserar krav från alla intressenter i ett integrerat kontrollramverk

Cybersäkerhet och Säkerhetsåtgärder

 • Design och införande av effektiv incidenthantering och Incident Response
 • Stöd vid införande av IaM och PAM (vendor selection, strategi, arkitektur, PMO, QA, Program reset)
 • Crown Jewel Protection – hur skyddas de mest kritiska tillgångarna?
 • Säkerhet inom Applikationer, Infrastruktur och Cloud
 • Säker Systemutveckling/DevSecOps
 • Effektiv BCM, BCP och DRP
 • Cybersäkerhet inom M&A
 • Säkerhetsskydd

Kontakta gärna mig för mer information

Emil
Gullers

emil.gullers@b3.se
073-424 44 48

Kontakta oss