Sitevision marketplace

Karta för intressepunkter

Kartmodulen använder metadatavärden från sidor för att presentera information på en karta i form av kartnålar. Du kan interagera med kartnålarna för att visa ytterligare information som exempelvis länk till webbplats, adress eller brödtext.

Google Maps karta med unika kartnålar exempel

Metadata för kartmodul

Sätt upp nedan metadata i webbplatsinställningarna och använd sedan datat fpå den mall som kartsidorna baseras på.

Support

1. Allmänna kartinställningar

 1. Metadatafält: Google API-nyckel
  • Beskrivning: För användning med Googles karttjänster (avsedd för användning med Googles karttjänster på klientsidan)
  • Metadatatyp: Text
  • Nödvändig: Ja
 2. Metadatafält: Geocode API-nyckel
  • Beskrivning: För användning med Googles karttjänster (avsedd för serveranvändning)
  • Metadatatyp: Text
  • Nödvändig: Ja
 3. Metadatafält: Välj en egen kartnål
  • Beskrivning: Googles standardnål används om ingen bild väljs
  • Metadatatyp: Koppling till bildmodul
  • Nödvändig: Nej
 4. Metadatafält: Alternativ kartnål
  • Beskrivning: Möjliggör val av en särskild kartnål för utvalda platser på kartan.
  • Metadatatyp: Koppling till bildmodul
  • Nödvändig: Nej
 5. Metadatafält: Kartnål för sökt plats
  • Beskrivning: Ingen nål visas om för den sökta platsen om inget värde anges
  • Metadatatyp: Koppling till bildmodul
  • Nödvändig: Nej

2. Inställningar för plats

 1. Metadatafält: Gatuadress
  • Beskrivning: Välj metadata för adress
  • Metadatatyp: Text
  • Nödvändig: Ja
 2. Metadatafält: Stad/Ort
  • Beskrivning: Välj metadata för stad
  • Metadatatyp: Text
  • Nödvändig: Ja
 3. Metadatafält: Postnummer (ZIP-kod)
  • Beskrivning: Välj metadata för postnummer
  • Metadatatyp: Text
  • Nödvändig: Ja
 4. Metadatafält: Land
  • Beskrivning: Välj metadata för land
  • Metadatatyp: Text
  • Nödvändig: Ja
 5. Metadatafält: Landskap, Län eller Region
  • Beskrivning: Välj metadata för region
  • Metadatatyp: Text
  • Nödvändig: Nej
 6. Metadatafält: Latitud
  • Beskrivning: Välj metadata för latitud
  • Metadatatyp: Text
  • Nödvändig: Nej
 7. Metadatafält: Longitud
  • Beskrivning: Välj metadata för longitud
  • Metadatatyp: Text
  • Nödvändig: Nej

3. Inställningar för kontaktuppgifter

 1. Metadatafält: Mail
  • Beskrivning: Välj metadata för e-post
  • Metadatatyp: Text
  • Nödvändig: Nej
 2. Metadatafält: Telefonnummer
  • Beskrivning: Välj metadata för telefonnummer
  • Metadatatyp: Text
  • Nödvändig: Nej

4. Övriga inställningar

 1. Metadatafält: Kartnålens titel
  • Beskrivning: Titel för kartmarkören. Om inget värde anges används sidans namn
  • Metadatatyp: Text
  • Nödvändig: Nej
 2. Metadatafält: Kartnålens beskrivning
  • Beskrivning: Välj metadata som innehåller beskrivningen av kartnålen
  • Metadatatyp: Text
  • Nödvändig: Nej
 3. Metadatafält: Välj metadata för alternativ sökträff
  • Beskrivning: Välj metadata för alternativ sökträff
  • Metadatatyp: Enval med värden true/false
  • Nödvändig: Nej
 4. Metadatafält: Länk till platsens webbplats
  • Beskrivning: Välj metadata för länkning till sida
  • Metadatatyp: Länk
  • Nödvändig: Nej
 5. Metadatafält: Länktext till kartnålens webbplatslänk
  • Beskrivning: Välj metadata som används för länktexten till den utpekade länken. Om inget värde anges kommer "Till <kartnålens titel>" att användas som länktext.
  • Metadatatyp: Text
  • Nödvändig: Nej

Global konfiguration

1. Allmänna kartinställningar

 1. Metadatafält: Google API-nyckel
  Beskrivning: Nyckel för att använda Googles karttjänster (klientsidan).
 2. Metadatafält: Geocode API-nyckel
  Beskrivning: Nyckel för att använda Googles karttjänster (serversidan).
 3. Metadatafält: Välj en egen kartnål
  Beskrivning: Välj en anpassad kartnål. Om ingen bild väljs används Googles standardnål.
 4. Metadatafält: Alternativ kartnål
  Beskrivning: Möjliggör val av en särskild kartnål för utvalda platser på kartan. (i exemplet nedan har vi valt en egen kartnål för huvudkontor)
 5. Metadatafält: Kartnål för sökt plats
  Beskrivning: Kartnål som visas när en specifik plats söks. Om ingen kartnål anges så visas ingen nål för den sökta platsen

2. Inställningar för plats

 1. Metadatafält: Gatuadress
  Beskrivning: Ange det metadata som innehåller gatuadressen för den specifika platsen.
 2. Metadatafält: Postnummer
  Beskrivning: Ange det metadata som innehåller postnummer för platsen.
 3. Metadatafält: Land
  Beskrivning: Ange det metadata som innehåller vilket land platsen ligger i.
 4. Metadatafält: Stad/Ort
  Beskrivning: Ange det metadata som innehåller vilken stad eller ort platsen ligger i.
 5. Metadatafält: Landskap, Län eller Region
  Beskrivning: Ange det metadata som innehåller vilket landskap, län eller region platsen ligger i.
 6. Metadatafält: Latitud
  Beskrivning: Ange det metadata som innehåller den angivna platsens latitud.
 7. Metadatafält: Longitud
  Beskrivning: Ange det metadata som innehåller den angivna platsens longitud.

Om latitud- och longitudfälten är ifyllda på de utpekade sidorna, kommer dessa att användas för att positionera kartnålen direkt. Detta eliminerar behovet av geokodning för att bestämma den specifika platsens koordinater, vilket resulterar i en mer effektiv applikation.

3. Inställningar för kontaktuppgifter

 1. Metadatafält: Mail
  Beskrivning: Ange det metadata som innehåller e-postadressen för kontakt.
 2. Metadatafält: Telefonnummer
  Beskrivning: Ange det metadata som innehåller telefonnumret för kontakt.

4. Övriga inställningar

 1. Metadatafält: Titel för kartmarkören
  Beskrivning: Ange det metadata som bestämmer titeln för kartmarkören. Om inget värde anges kommer sidans namn att användas.
 2. Metadatafält: Beskrivning av kartnålen
  Beskrivning: Ange det metadata som innehåller en beskrivning av den specifika punkten på kartan. I exemplet nedan används detta fält för att förtydliga att en sökträff är ett Huvudkontor.
 3. Metadatafält: Länkning till sida
  Beskrivning: Ange det metadata som innehåller kartnålens webbsida (visas i både kartmenyn och inforutan vid klick på kartnål).
 4. Metadatafält: Länktext till utpekade länken
  Beskrivning: Välj metadata som används för länktexten till ovanstående länk (om ingen text anges så används: "Till <kartnålens titel>".
 5. Metadatafält: Alternativ sökträff
  Beskrivning: Välj metadata för att identifiera om en specifik plats är ett alternativ kartnål. Detta måste vara ett envals-metadata med alternativen true/false. Alternativa kartnålen visas när detta värde är satt till "true". I exemplet längre ner på sidan använder vi denna för att visa en annan kartnål för huvudkontor.

Modulens inställningar

I inställningarna för modulen väljer du de kartsidor som ska visas på kartan. För att dessa valda sidor ska vara synliga på kartan måste de innehålla den obligatoriska metadata som beskrivits i föregående avsnitt.

Färger

Modulen är konfigurerad att använda webbplatsens tema för att bestämma färger, typsnitt och länkbeteende. Inom temats inställningar påverkar följande sektioner hur färger renderas:

 • Grundläggande: Här anpassas typsnittet.
 • Block: Inställningarna här kontrollerar färgscheman och hur länkar beter sig när de interageras med.

För att få en djupare förståelse av hur teman fungerar och kan anpassas, vänligen besök Sitevisions hjälpwebbLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Endast en instans av kartmodulen kan vara aktiverad per sida.

 

Behöver du hjälp?

Support

Mejla till sitevision@b3.se om du har frågor eller om du behöver hjälp med modulen