Sitevision marketplace

Delningsinställningar för Sociala medier

Har du råkat ut för att fel bild visas och texten som delas är irrelevant? Modulen Delningsinställningar hjälper dig att lyckas med delningen i sociala medier.

Delningsinställningar exempel

Med några enkla inställningar i modulen Delningsinställningar läggs Open Graph-taggar (OG-taggar) automatiskt till för bild, rubrik och text för det du vill dela i sociala medier. Det du delar presenteras sedan snyggt och med relevant innehåll.

Steg för uppsättning:

Steg 1

Ett bra första steg är att skapa de metadata du behöver till modulen Delningsinställningar under Webbplatsinställningar -> Metadata.
Skapa en metadatakategori och ge relevant namn, exempelvis: "OG-taggar".
Lägg sedan till ett metadatafält. Namnge, tilldela rätt metadatakategori och välj metadatatyp.

Metadatat kan vara av vilken typ som helst med dessa reservationer:

  • Metadata för Användare & Katalogobjekt: hämtar enbart ut "displayName" på den utpekade noden.
  • Metadata för Nyckelord & Koppling till mediamodul: är inte aktivt.
  • Metadata för Datum: ger ut fulla datumet, formateringen räknas inte in

Under fliken "Avancerat", se till att välja "Ärv värde automatiskt" om valet finns. Kom också ihåg att varje metadata måste ha en unik Identifierare.

Lägg till så många metadatafält som önskas.

 

Lägg till så många metadatafält som önskas. (1)

Lägg till så många metadatafält som önskas. (1)

Lägg till så många metadatafält som önskas (2)

Lägg till så många metadatafält som önskas (2)

Steg 2

Lägg till de metadata du vill använda på Grundmallen -> Egenskaper -> Metadatafält.
Under "Metadatafält för sidor baserade på denna mall" klicka på "Lägg till" och välj de metadata du skapade i första steget.

Steg 3

Lägg ut modulen Delningsinställningar på grundmallen (valfritt ställe utanför Mallytor). Öppna modulen och välj de OG-taggar du vill ska matcha mot de tidigare uppsatta metadatan.

Delningsinställningar steg 3

Steg 4

Om du i steg 1 lade till metadata som inte har kopplingar till exempelvis Textmodul eller Bilddodul så kan du gå till Webbplatsens startsida -> Egenskaper -> Metadata och fyll i det du vill visa i delningen på sociala medier.

Steg 5

Vill du ändra värdet på någon specifik undersida går du till den, högerklicka på sidan i sidstrukturen och välj -> Egenskaper -> Metadata. Under OG-taggens metadatafält bockar du ur "Ärv värde" och fyller i det värdet du vill att just denna sidan ska ha, istället för det ordinarie värdet.

Delningsinställningar steg 4

Tips!

Bildhantering

För att välja vilken bild som ska synas vid delning i sociala medier, så finns det tre tillvägagångssätt vid val av metadatatyp:

Koppling till Bildmodul

Bilden vid delning blir bilden som ligger i bild-modulen som matchar namnet ifrån inställningen på varje sida.

Länk

Vill du kunna välja ut annan bild än den första så väljer du Länk och sedan för varje sida du vill ha en annan bild så pekar du enkelt ut bilden ifrån bildarkivet.

Relaterad information

När man vill kunna ha flera bilder utpekade så väljer du Relaterad information och pekar ut flera bilder ifrån bildarkivet.

Behöver du hjälp?

Support

Mejla till sitevision@b3.se om du har frågor eller om du behöver hjälp med modulen