Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

HÅLLBART SAMHÄLLE

Pink programming

B3 är stolt sponsor till Pink Programming

För B3 innebär arbetet för en inkluderande och jämställd IT-bransch dels engagemang inom bolaget, men även för samhället i stort. Därför stöttar och sponsrar vi flera initiativ som verkar för detta på olika sätt.

Pink Programming är en ideell förening vars mål är att fler kvinnor ska programmera. Föreningen har funnits sedan 2015 och kärnan för deras verksamhet är att skapa en inspirerande miljö där tjejer som är intresserade av programmering kan ha roligt och känna sig hemma samtidigt som de lär sig att koda, eller bygger vidare på befintliga kunskaper.

Pink Programming drivs av kvinnor som är yrkesverksamma inom IT-branschen och föreningen anordnar olika event för målgruppen personer som identifierar sig som kvinnor, oavsett om de är tjejer, tanter, damer, cis eller trans.

B3 är sedan 2017 stolt sponsor till Pink Programming. Bolaget har även ett antal medarbetare som är engagerade som styrelseledamot, föreläsare och volontärer på Pink Programmings olika event.

Kontakta oss