Nyhet

Uppdrag över bolagsgränserna

När en av de stora svenska bankerna såg ett behov av att öka takten i ett prioriterat program vände de sig till B3 för hjälp. Med två team av konsulter med olika spetskompetens från flertalet bolag inom koncernen kunde B3 tillgodose kundens behov och överlämna ett förvaltningsbart arbete.

Ett bra exempel på hur B3s bredd och spetskompetens kan kombineras över bolagsgränserna för att tillgodose kundens behov där vi efter avslutade projekt fick väldigt positiv feedback. En tuff, utmanande och mestadels rolig teamleverans med konsulter från B3 Financial Consulting, Business Transformation och Rebel and Bird, som förhoppningsvis kan inspirera till fler liknande initiativ.

MARIA JOHANSSON, B3 FINANCIAL CONSULTING, PROJEKTLEDARE/LEVERANSANSVARIG FÖR UPPDRAGEN

Uppdraget bestod av två parallella projekt i vilka respektive team skulle se till att kunden skulle få framdrift och en grund som de själva kunde förvalta och arbeta vidare med. I ett av de två projekten var uppdraget att ta fram en Service Blueprint. Där bestod teamet av en Projektledare, en Service Design-expert och två Business Analyst från B3. Teamet arbetade nära linjen där de inhämtade och analyserade stora mängder information och uppdaterade processkartor när en uppskattad Service Blueprint-leverans togs fram. Service Blueprinten presenterades även för andra intressenter inom banken och B3s jobb sågs som mycket värdefullt. Teamet fick positiv feedback för att de varit lyhörda och anpassat sig till kundens behov där de även lämnat efter sig ett förvaltnings- och användbart arbete.

I det andra teamet fanns en projektledare, en Epic Owner och två Business Analyst som arbetade med digitaliseringen av en viktig process hos kunden. En punktinsats där kunden identifierat ett behov av extern hjälp för att boosta framdriften inom det specifika området. Då scopet var både stort och inte helt tydligt var teamet med och utformade uppdraget. Projektet innehöll både legala-, informationssäkerhets- och specifika affärskrav, beslutsprocesser och agil utveckling och sträckte sig över flera interna enheter. Ett utmanande och ständigt föränderligt uppdrag där teamet med hjälp av ett nära samarbete med resurser från verksamheten la en bra grund som överlämnades till kunden för att arbeta vidare med.

Uppdragen har visat prov på bredden och det fina samarbete som finns inom B3-koncernen när konsulter med spetskombetens från B3 Financial Consulting, Business Transformation och Rebel and Bird arbetar tätt ihop för att möta kundens behov.

Vy över Stockholm