Nyhet

AI förändrar allt – B3 storsatsar

Idag har Dagens Industri fokus på AI med en artikelserie. B3 deltar med en intervju och artikel med Christian Lauritzen som berättar mer om B3s AI-satsning.

Med investeringar i AI-utbildningar för sina medarbetare, med ökad förståelse för generativ AI, ChatGPT och säkerhet, blir B3 Consulting Group en stark partner i sina kunders förändringsresor. Generativ AI kan användas i alla branscher.

CHRISTIAN LAURITZEN, AI-EXPERT INOM B3 CONSULTING GROUP

Artificiell intelligens ger bolag möjligheter att jobba ännu mer datadrivet. Traditionell AI, såsom maskininlärning och analys, har hjälpt företag att specialisera sig. Generativ AI däremot, en form av artificiell intelligens som är utformad för att skapa något nytt, såsom en text eller bild, kan användas av alla.

I november 2022 fick världen upp ögonen för generativ AI med lanseringen av ChatGPT. Sedan dess har vi sett en stadig ström av nya språkmodeller som öppnar upp nya möjligheter att jobba med avancerad automatisering och ökar produktiviteten, säger Christian Lauritzen, AI-expert och partner på B3 Indes, ett specialistbolag inom B3-koncernen.

Utbildning ger kunskap

Generativ AI är ett kraftfullt verktyg, men Christian betonar vikten av att förstå hur AI-verktyg används på ett ansvarsfullt, effektivt och säkert sätt.

Även om vissa individer ligger i framkant så räcker det inte med ett fåtal utan alla behöver kunskap om hur verktygen används, både på detaljerad och allmän nivå, för att det ska bli en stor förändring. Generativ AI gör mycket rätt, men inte allt och AI är i vissa fall inte lämpligt eller ansvarsfullt att använda. Validering med mänsklig kunskap är dessutom fortfarande viktigt.

B3 gör en omfattande satsning inom generativ AI genom att investera i AI-utbildningar för sina medarbetare.

Vi vill att alla våra medarbetare ska ha rätt kunskap. Vi har sedan tidigare hög kompetens i koncernen om artificiell intelligens kopplat till maskininlärning och analys, men det går att göra mer med generativ AI. Det kan användas i alla branscher och är applicerbart för alla bolag i olika former, så kunskapen måste finnas brett.

Stärker erbjudandet

Genom att lära sina medarbetare hur man använder AI-verktyg på ett effektivt och säkert sätt stärker också B3 sitt erbjudande. Vår produktivitet ökar internt och kvaliteten höjs inom områden där AI är lämpligt att införa. Att vi själva gör en så bred satsning, med de erfarenheter det ger, stärker vår förmåga att hjälpa våra kunder genom sina förändringsresor till att använda AI, både rent tekniskt och med att hitta bra lösningar.

Många av B3s kunder tittar på att införa olika lösningar med chatbots baserade på generativ AI, en slags digital medarbetare som kan svara på frågor baserat på kunskap inom företaget, exempelvis regelverk och policyer eller företagens olika projekt och produkter. Chatbots kan stötta medarbetare på ett effektivt sätt, det blir en slags digital medarbetare, avslutar Christian.

Christian Lauritzen

Christian Lauritzen