Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet 240214

Föreläsning B3

B3 Consulting Group Bokslutskommuniké 2024

Svagt Q4 – näst bästa året i historien

Den 14 februari publicerades B3 Consulting Groups delårsrapport för Q4 2023. Hela rapporten finns att läsa via denna länk. Länk till annan webbplats.

Oktober – December 2023

 • Omsättningen uppgick till 293,6 (332,3) MSEK, vilket motsvarar en minskning om -11,6 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13,2 (39,7) MSEK med en rörelsemarginal (EBIT) om 4,5 procent (11,9). Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 5,8 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,4 (33,8) MSEK.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 46,8 (74,4) MSEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,99 (3,48) SEK.

Januari – December 2023

 • Omsättningen uppgick till 1 140,8 (1 148,1) MSEK, vilket motsvarar en minskning om -0,6 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 86,1 (137,7) MSEK med en rörelsemarginal (EBIT) om 7,5 procent (12,0). Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 8,4 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 68,4 (114,7) MSEK
 • Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 67,8 (151,7) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 7,12 (11,79) SEK.

Övriga händelser

 • Styrelsen i B3 Consulting Group AB (publ) har föreslagit en ordinarie utdelning om 3,50 (8,00) SEK per aktie, motsvarande 29,3 (67,7) MSEK avseende räkenskapsåret 2023
 • I mitten av december utsågs Martin Stenström till ny VD och koncernchef för B3 med start i april 2024

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media den 15 februari kl. 09.00. Sändningen nås via B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer eller direkt via denna länk: https://ir.financialhearings.com/b3-q4-2023 Länk till annan webbplats. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor under webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se.

Kontakta oss