Nyhet

B3 breddar erbjudandet inom upphandling och inköp

B3 har sedan många år lång och bred erfarenhet av upphandlingar inom offentlig sektor och särskild specialistkompetens inom IT-upphandlingar. Nu breddas erbjudandet även mot privat sektor där B3 erbjuder kvalificerat stöd vid inköp för företag och privata aktörer. Specialistbolaget B3 Upphandling blir därigenom en heltäckande leverantör med expertkunskap inom hela upphandlings- och inköpsprocessen.

Vårt specialistbolag B3 Upphandling är sedan flera år en ledande aktör inom offentliga upphandlingar och bistår många av Sveriges myndigheter och kommuner genom strategiskt och operativt upphandlingsstöd. Med tiden har efterfrågan på stöd i inköpsprocessen även från privata aktörer ökat och vi gläder oss åt att nu kunna presentera ett breddat erbjudande som en heltäckande partner inom upphandlingar och inköp både i offentlig och privat sektor.

FREDRIK DOLLÉUS, AFFÄRSOMRÅDESCHEF PÅ B3 CONSULTING GROUP

B3 Upphandling tillhandahåller expertkunskap inom hela upphandlingsområdet, i form av kompetenta upphandlingsprojektledare, kravanalytiker, inköpsutvecklare och upphandlingsjurister. Bolaget har idag närmare 30 medarbetare och jobbar över hela landet. Genom breddningen tillförs nu expertstöd även inom inköp i privat sektor där B3 Upphandling också bistår vid utveckling av processer och rutiner för inköp och upphandling. Andreas Hammarbäck har rekryterats som ny affärsenhetschef för privat sektor inom B3 Upphandling.

Breddningen inom B3 Upphandling känns både spännande och efterfrågad. Under de senaste åren har vi fått förfrågningar från både företag som söker stöd och medarbetare som vill kunna stötta inom inköp. Vi ser verkligen fram emot att få skapa möjligheter tillsammans med både befintliga och nya kunder och vi vill också hälsa Andreas Hammarbäck varmt välkommen som ny affärschef inom B3 Upphandling. Andreas har lång och bred erfarenhet från hela inköpsprocessen inom flera privata aktörer, vilket kommer vara viktiga tillgångar för vår fortsatta utvecklingsresa. avslutar Magnus Cronberg, VD för B3 Upphandling.

För mer information, kontakta gärna
Magnus Cronberg, VD för B3 Upphandling, 0733-21 05 02

Andreas Hammarbäck och Magnus Cronberg

Andreas Hammarbäck och Magnus Cronberg