Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet 231115

Team B3 Upphandling

B3 har stöttat AP3 och AP4 i en lyckad upphandling av nytt portföljsystem

B3 Upphandling har stöttat Tredje AP-fonden (AP3) och Fjärde AP-fonden (AP4) i upphandlingen av ett nytt portföljsystem. Det blev ett framgångsrikt projekt där AP-fonderna har tecknat avtal med leverantören SimCorp, som kommer att införa en effektiv helhetslösning med ett modernt och dynamiskt systemstöd för att säkra fondernas samlade behov.

Upphandlingen har genomförts på engelska med förfarandet Konkurrenspräglad dialog. Utifrån lösning och processteg i upphandlingen, har dialog och optimering av anbud genomförts, med berörda anbudsgivare.

- Vi tackar AP-fonderna för deras förtroende och vi är otroligt stolta över det arbete som vi, tillsammans med alla andra inblandade i projektet, har genomfört. Samarbetet har varit mycket bra med ett högt engagemang i hela teamet. Vi önskar fonderna stort lycka till när de nu går in i implementeringsfasen och ser fram emot att följa fonderna och deras valda leverantör när de nu tar steget in i framtiden med dess utmaningar och möjligheter, säger B3s konsulter Sofia Forsman Ekman, Ludvig Prebner och Emma Laakkonen, som ingått i projektet.

Länk till AP3s och AP4s pressrelease Länk till annan webbplats. där du kan läsa mer om denna strategiskt viktiga upphandling

Kontakta oss