Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet 230905

Ronnie Eliasson och Tommy Liikamaa

”Multicloud möter kraven på flexibel IT-infrastruktur”

Genom att bredda erbjudandet inom molnlösningar vill B3 stärka positionerna inom den snabbt växande marknaden för så kallad multicloud. Men vad innebär begreppet egentligen och varför har multicloud blivit en het trend när företag framtidssäkrar sin IT-miljö?

Multicloud, det vill säga när en organisation använder sig av fler än en leverantör av molntjänster, har snabbt blivit ett modeord när företag söker vägar att framtidssäkra sin IT-miljö.

- Det är ett sätt för organisationer att bryta beroendet av en leverantör och därmed skapa större möjligheter för optimering, kostnadskontroll och riskmininering. Genom att ha fler leverantörer kommer man kunna plocka russinen ur kakan från de tjänster som erbjuds av de olika aktörerna på marknaden i stället för att förlita sig på en, förklarar Ronnie Eliasson som ansvarar för B3s Microsoftaffär inom cloud.

För den som överväger en multicloud-lösning säger Ronnie att det är viktigt att tänka på hur de olika lösningarna ska integreras och överblickas i ett och samma gränssnitt.

- För att få ut det mesta av multicloud-arkitekturen är det viktigt att kunna spåra, säkra och hantera sitt dataflöde konsekvent över alla miljöer från ett enda gränssnitt, som om man körde dem på en enda plattform, säger Ronnie och fortsätter:

- Ju fler molnleverantörer du använder, desto mer komplex blir uppgiften att hantera dina miljöer. De flesta publika molnleverantörer har inte bara olika funktioner, utan har också olika verktyg, SLA:er och API:er för att hantera molntjänster. Även om det är möjligt att hantera varje miljö separat, saknar de flesta IT-team tid och resurser.

Enligt Tommy Liikamaa, som nyligen anslöt till B3 och som är expert inom AWS (Amazon Web Services), är det just för att säkerställa en sömlös integration och optimera flödet av tjänster utifrån sin organisations behov, som värdet av B3s tjänster kommer in i bilden.

- B3 har lång erfarenhet inom Cloud och hjälper kunderna genom hela processen, från analys av verksamhetsbehov till val av tekniska lösningar, med att planera, flytta och löpande optimera. B3s storlek lämpar sig särskilt för kunder som vill ha en personlig leverantör samtidigt som styrkan finns att ta hand om kundens alla behov.
Läs mer om B3s multicloud-erbjudande här

Tommy lyfter fram en rad fördelar med multicloud, som han menar kommer bli allt viktigare i takt med att fler organisationer vill utveckla potentialen med ny teknik, såsom AI.

- Multicloud gör att man undviker inlåsningseffekter och de högre kostnader som det ofta innebär att använda en leverantör. Det gör att man kan utveckla en fullständigt flexibel lösning utifrån just sina behov och samtidigt dra nytta av styrkorna i de olika molntjänsterna.

- Molnleverantörer investerar ständigt i att utveckla nya produkter och tjänster. Och multicloud gör att man kan dra nytta av ny teknik när den dyker upp. Det här blir särskilt viktigt när teknikutvecklingen går i den snabba takt som sker idag. Det är bara se på det race som pågår inom AI just nu och som kommer bli vitalt för många organisationer framåt.

Det är omöjligt idag att säga om Microsoft eller Amazon har just den bästa lösningen för din organisation om ett år. Därför ska man redan idag tänka ur ett multicloud perspektiv för att bygga en IT-infrastruktur som är leverantörsoberoende och flexibel, avslutar Tommy.

På bilden nedan: Tommy Liikamaa, cloudexpert inom AWS och Ronnie Eliasson, cloudexpert inom Microsoft

Ronnie Tommy

Kontakta oss