Nyhet

Efterfrågan på Cloudkompetens driver ökad kompetensutveckling

Som en del i att möta den ökade efterfrågan inom Cloud som finns på marknaden och ett stort intresse hos medarbetarna att lära sig mer satsar vi på B3 på att kompetensutbilda våra medarbetare inom området. Daniella Meyerson, konsultchef på B3s specialistbolag B3 Skilled, berättar mer i en intervju.

Vi ser en trend i att det efterfrågas cloudkompetens inom allt fler områden. Många vill dra nytta av alla möjligheter som dagens molnlösningar ger. Vi vill därför hålla våra konsulter uppdaterade för att stärka dem i sina roller, där de är relevanta för våra kunder på marknaden men även själva får vidareutvecklas inom nya områden.

DANIELLA MEYERSON

B3 har lång erfarenhet inom Cloud och hjälper kunderna genom hela processen, från analys av verksamhetsbehov till val av tekniska lösningar, med att planera, flytta och löpande optimera. Djup kompetens och erfarenhet finns inom de ledande plattformarna såsom Microsoft Azure, AWS och Google. B3s storlek lämpar sig särskilt för kunder som vill ha en personlig leverantör samtidigt som styrkan finns att ta hand om kundens alla behov.

Daniella Meyerson berättar att B3 Skilled har gjort en satsning på att utbilda sina medarbetare genom att försöka förstå vad de brinner för och tycker är roligt. Utbildning sker till största del i egen regi genom B3s experter, men även genom extern utbildning och certifiering.

Vi erbjuder våra konsulter certifiering inom Cloud. Genom att utgå från varje individs intresse och motivation får de själva välja hur de lägger upp sin kompetensutveckling. Detta ställer självklart krav på tid och åtagande att fullfölja sin plan, men vi ser även hur det skapar engagemang mellan våra medarbetare som gärna delar sin kunskap och tips med varandra. Daniella menar att det är relevant för alla verksamhetsroller inom organisationen att hålla sig uppdaterade inom området och alla medarbetare på B3 genomgår en grundläggande utbildning inom cloud.

Det är viktigt att förstå strukturen i en Cloud-plattform för alla i ett projekt och som projektledare eller scrum master, anser jag att det ingår att förstå det som systemutvecklarna jobbar med dagligen. Men även för andra inom organisationen är det viktigt att känna till hur en cloudplattform fungerar och vilka möjligheter de kan skapa för verksamheten. För oss på B3 Skilled har det ökat sammanhållningen och förståelsen för varandras kompetenser, avslutar Daniella.

Daniela Meyerson

Daniella Meyerson