Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl


Block och pennor med B3-logotyp

B3 utvecklar nytt verksamhetsstöd åt Kammarkollegiet

B3 Consulting Group AB (publ) har fått förtroendet att utveckla ett nytt verksamhetsstöd till Kammarkollegiet i samarbete med Redpill Linpro AB. Uppdraget löper i två år med en estimerad omfattning av 5000 timmar och med option på förlängning ytterligare två år eller 3500 timmar. Verksamhetsstödet ska hantera ansökningar av omställningsstöd.

— Vi är väldigt glada över denna möjlighet att få utveckla ett nytt verksamhetsstöd till Kammarkollegiet, en förvaltningsmyndighet med ett viktigt uppdrag. Genom utveckling och förvaltning av ett system för beräkning av ersättning ser vi fram emot att få effektivisera myndighetens arbete och skapa nya möjligheter tillsammans, säger Eva Clavin, försäljningschef för B3 Consulting Group.

Kammarkollegiet ska ta emot och bevilja ansökningar för omställningsstöd från arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal. De som beviljas stöd ska få tillgång till vägledning och rådgivning samt i vissa fall ekonomiskt stöd. Även arbetsgivare som finansierar omställnings- och kompetensstöd ska kunna få ersättning. Kammarkollegiet väntar sig ett stort ansökningstryck och behöver ett verksamhetsstöd med hög grad av automatisering för att kunna hantera detta på ett effektivt sätt.

Uppdraget startar den 17 oktober 2022 med en löptid om två år och förväntad omfattning av 5000 timmar. Därefter finns möjlighet till förlängning i upp till två år.

Kontakta oss