Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Event 15 november

B3 Arena

Släpp loss kraften i digitaliseringen – bygg en kultur för framgång

Varmt välkommen till B3 Arena

I höst arrangerar vi för första gången B3 Arena, en inspirationsdag där digitaliseringens möjligheter står i fokus. Du får träffa och lyssna till spännande talare och case om lyckade digitaliseringsprojekt där kulturen varit en viktig framgångsfaktor i flera fall, allt från säkerhetskultur till samarbetsklimat. Välkommen till B3 Arena!

Säkerhet som digitaliseringens möjliggörare blir allt viktigare. Anne-Marie Eklund Löwinder, expert inom cybersäkerhet, delar med sig av sina insikter och erfarenheter, vikten av säkerhetskultur och digitalt självförsvar. Du får träffa oss på B3 och våra kunder och lyssna till spännande case om hur andra löst sina digitaliseringsutmaningar, bland andra Filmstaden, Handelsbanken, Almi och Region Stockholm.

Avslutningsvis bjuder vi på en inspirationsföreläsning av Aron Andersson om motivation och drivkraft och att skapa en kultur som bygger på att ingenting är omöjligt. Vi avrundar dagen med mingel, god mat och dryck och musik av B3s egna husband B3 Band.

Event webbsidan
"om oss" bild 2 gridmodul
Kattis och Malin

Kontakta oss