Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Niklas och Sofia

B3 delårsrapport Q2 2021

Rekordkvartal i omsättning och resultat - fortsatt fokus på ökad lönsamhet

Andra kvartalet, april – juni 2021

 • Omsättningen uppgår till 233,5 (218,6) MSEK, vilket ger en tillväxt om 6,8 (5,6) procent
 • Exklusive omstruktureringskostnad om 3,3 MSEK är rörelseresultatet (EBIT) för andra kvartalet 19,3 (9,6) MSEK med en rörelsemarginal om 8,3 (4,4) procent. Inklusive omstruktureringskostnad om 3,3 MSEK uppgår rörelseresultatet (EBIT) till 16,0 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 procent.
 • Resultat efter skatt uppgår till 12,2 (6,5) MSEK
 • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 1,37 (0,76) SEK

Första halvåret, januari – juni 2021

 • Omsättningen uppgår till 461,3 (466,4) MSEK, vilket ger en sjunkande omsättning om 1,1 procent. Samma period förra året hade B3 en tillväxt om 10,1 procent
 • Exklusive omstruktureringskostnad om 3,3 MSEK är rörelseresultatet (EBIT) 31,1 (29,0) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 6,7 (6,2) procent.
 • Inklusive omstruktureringskostnad om 3,3 MSEK uppgår rörelseresultatet (EBIT) till 27,8 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 6,0 procent.
 • Resultat efter skatt uppgår till 19,7 (19,7) MSEK
 • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 2,07 (2,09) SEK
 • En förbättrad marknad i kombination med genomförda åtgärder leder till det bästa andra kvartalet avseende omsättning och resultat i bolagets historia
 • Genomförande av accelererat åtgärdsprogram – sammantaget förväntas åtgärderna förbättra resultatet med ca 30 MSEK
 • B3s VD meddelar att han lämnar sin roll efter utgången av 2021– rekrytering av ny VD pågår
 • B3s styrelse preciserar målet att uppnå minst 10% rörelsemarginal (EBIT) under 2022.

Läs vidare i rapporten Länk till annan webbplats.

Kontakta oss