Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Digital barometer

Pulsmätning: Digital transformation i spåren av Covid-19

B3 Consulting Group presenterar regelbundet en barometer om digitalisering där fokus är inriktat på vilka drivkrafter som får en verksamhet att investera i att digitalisera och genomföra en digital transformation. I en uppföljande pulsmätning inom offentlig sektor har vi nu undersökt vilka områden som fått ett starkare fokus och blivit viktigare för exempelvis invånare i en kommun, till följd av Covid-19-pandemin. Undersökningen har besvarats av ett ledare, chefer och digitaliseringsansvariga inom olika verksamheter, främst inom offentlig sektor.

94% av de tillfrågade verksamheterna anser att medborgarnas förväntningar och krav på nya digitala tjänster har ökat ytterligare som ett resultat av pandemin. Förändringskompetensen på bredden i organisationen har blivit allt viktigare och även högsta ledningens engagemang, medan finansiella resurser inte påverkats i samma omfattning.

Pandemin har tydliggjort att vi lever i en komplex och snabbföränderlig värld. I svaren framkommer tydligt de effekter detta får på struktur och processer. Det står också tydligt att pandemin har accelererat transformationsarbetet i våra offentliga organisationer där bland annat kompetensutveckling blir allt viktigare, behovet av effektiva digitala verktyg ökar och hållbarhetsfrågor får allt större fokus.

Kontakta oss