Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Marcela Yoga

B3 är en av finalisterna när Feelgood utser Sveriges friskaste företag

B3 Consulting Group är en sex finalister när hälsoföretaget Feelgood för fjärde året i rad utser Sveriges friskaste företag. B3s kultur, arbetsmiljö och satsningar för att medarbetarna ska må bra har lyfts fram som framgångsfaktorer som ligger till grund för denna utnämning.

— På B3 har vi alltid prioriterat frågor kring engagemang, arbetsmiljö och välmående – vi bryr oss på riktigt. Vi är stolta över hur vi integrerat frågor kring uppföljning och proaktiv hantering av arbetsmiljöfrågor, sjukfrånvaro, inkluderingsfrågor, delaktighet och balans i livet. Genom vårt Team B3 arrangerar vi därtill många olika aktiviteter för att medarbetarna ska må bra och ha roligt tillsammans. Att vårt arbete nu lyfts fram och gör oss till en av finalisterna i Sveriges friskaste företag känns otroligt roligt och ger ett kvitto på att vi skapar många bra saker tillsammans, säger Anne Ek, HR-chef på B3 Consulting Group.

Utmärkelsen Sveriges friskaste företag syftar till att hitta och lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö. Aldrig tidigare har arbetsgivares och chefers insatser för en sund arbetsmiljö varit mer centrala än under pandemiåret 2020.

B3 är finalist i utmärkelsen Sveriges friskaste företag med följande motivering: ”Kulturen på B3 Consulting Group präglas av frihet med eget ansvar, balans i livet, inkludering och samhällsengagemang. Arbetsmiljöarbetet är genomtänkt och systematiskt och medarbetarundersökningen utmärker sig med sina goda resultat. Cheferna utvecklas genom utbildning i hållbart ledarskap, och får verktyg och stöd. Med hjälp av inkluderingsråd och inkluderingsnätverk skapas en arbetsplats där allas olikheter främjas och tas i beaktning. Alla medarbetare erbjuds många olika aktiviteter för att främja hållbar hälsa, och genom B3 Academy möjliggörs även utbildning och utveckling. Därför är B3 Consulting Group en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2020.”

Företagen bedöms på åtgärder som har gett konkreta resultat för både individen och organisationen inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och medarbetarskap.

— Att investera i sina medarbetares hälsa och välmående skapar en frisk organisation. Även under ett år som 2020, när pandemin kan försvåra arbetet, visar B3 Consulting Group på nöjda och friska medarbetare, säger Joachim Morath, VD på Feelgood.

Vinnaren av Sveriges friskaste företag utses av en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa och resultatet presenteras i maj.

Juryn består av Göran Hägglund, juryordförande och Irene Jensen, professor i företagshälsa, Göran Johnsson tidigare ordförande för IF Metall, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR samt Joachim Morath, VD på Feelgood.

För mer information, kontakta gärna Anne Ek, telefon 070-333 75 81.

Kontakta oss