Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Intervju

Womentor

B3 satsar på kvinnor i ledande positioner för att öka antalet kvinnor i IT-branschen

"Vi vill att branschen ska veta att vi verkar för jämställdhet och inkludering och att vi vill göra skillnad på riktigt"

Under ett helt år deltar B3 i Womentor, ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i IT- och telekombranschen, som syftar till att åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen. Det huvudsakliga syftet är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett om de är män eller kvinnor.

Utöver att hela B3 ska vara aktivt i förändringsarbetet mot ett jämställt företag, deltar även två av bolagets medarbetare i programmet. Jenny Sjöholm, VD, B3 Consulting Sundsvall, deltar som adept och Helena Lagman, VD, B3 Innovation, deltar som mentor. I en intervju får du träffa dem och veta mer om deras medverkan i Womentor och tankarna kring arbetet för en jämställd IT-bransch.

Jenny, du är adept i Womentor-programmet. Hur tycker du att det är?

Det är väldigt spännande och givande. I början kändes det utmanande att ändra fokus till mig. Som ledare är jag van att alltid fokusera på mina medarbetares behov. Nu ska det handla om mig och vad jag behöver, vilka utmaningar jag står inför och hur jag vill utvecklas som ledare.
Att ha möjlighet att prata om arbetsrelaterade frågor med en extern person med lång erfarenhet av ledarskap är mycket givande. Jag blir utmanad och utvecklas i min ledarroll genom de samtal jag har med min mentor som kommer med frågor och input vilket ger nya perspektiv.

Helena, du är mentor till en ledare. Berätta lite om det.

Det är jättespännande och utvecklande. Jag stöttar min adept framför allt som bollplank och vi träffas en gång varannan vecka. Min adept berättar vad hon har haft för utmaningar och jag ger tips och verktyg utifrån mina erfarenheter. I stort grundar sig vår relation på samtal och coaching.

Vad ger det dig att vara mentor?

För mig är det fantastiskt lärorikt och inspirerande. Min adept är mycket kompetent och vill verkligen utvecklas som ledare. Att vara mentor har fått mig att reflektera över att jag har mycket kunskap och erfarenhet som jag kan dela med mig av. Sen lär jag mig mycket av min adept och hon öppnar upp nya perspektiv för mig.

Helena Lagman

Helena Lagman

Jag tror att med fler kvinnor på ledarpositioner ökar andelen kvinnliga sökanden till olika tjänster, eftersom det ofta är så att kvinnor drar till sig fler kvinnor.

Har Womentor väckt några nya tankar hos er?

Jenny,
Jag har blivit mer medveten. Det är lätt att köra på i gamla invanda mönster, men nu har jag insett att jag som ledare verkligen har möjlighet att påverka jämställdheten inom vår bransch. Jag har både chans och ansvar att påverka hur det ska se ut med fördelningen mellan män och kvinnor framöver.

Helena,
Det har blivit ännu tydligare för mig att det är viktigt, och ger mycket, med program som Womentor. Jag tycker det är motiverande att få vara med och stötta andra att våga ta klivet att bli ledare. Jag tror att med fler kvinnor på ledarpositioner ökar andelen kvinnliga sökanden till olika tjänster, eftersom det ofta är så att kvinnor drar till sig fler kvinnor.

Jenny Sjöholm

jenny sjöholm

Jag som ledare har både möjlighet och ansvar att påverka jämställdheten inom branschen.

Vilka vinster hoppas ni på att B3s medverkan i Womentor ska generera?

Jenny,
Att fler kvinnor ska söka sig till vår bransch och framförallt till B3. Jag fick en fråga av en rekryt häromdagen om det inte finns någonting dåligt med B3 och det enda jag kunde komma på är att vi är för få kvinnor. Det blir både roligare och mer dynamiskt när det är blandat och det är viktigt med fler perspektiv. Kvinnor tenderar att söka sig till ställen där det finns kvinnor. Därför det viktigt att de kvinnor som arbetar på B3 syns och hörs utåt.

Helena,
Att engagera sig i initiativ som Womentor möjliggör att skapa nya kontakter, relationer och nätverk som högst troligt kommer att generera medvetenhet om B3, vilket i sin tur kommer göra att fler söker sig till oss. Vi vill att branschen ska veta att vi verkar för jämställdhet och inkludering och vill göra skillnad på riktigt.

Helena, som ledare på B3, vad kan ditt största bidrag vara för att bolaget ska bli jämställt?

Det handlar om att lyfta fram och verka för att fler kvinnor ska komma in i ledande positioner. Men för att lyckas med detta krävs ett aktivt och medvetet agerande. Och ofta kräver det att vi tittar utanför boxen och våra standardnätverk. Det, tillsammans med att våga fatta de beslut som krävs och säkerställa att vi behåller vår inkluderande kultur, är en av mina viktigaste uppgifter inom arbetet för jämställdhet.

 

Dela intervjun

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

Kontakta oss