Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

White Paper

Bild på hänglås till PKI White paper

Undvik fallgroparna i din PKI

PKI, Public Key Infrastructure, är lösningen på många säkerhetsrelaterade utmaningar idag och används i princip överallt där någon form av autentisering, signering eller kryptering förekommer. VPN (Virtual Private Network), inloggning med smarta kort, signering av mjukvara, kryptering av filer, säker e-post, mobila banklösningar, pass, webbautentisering och, inte minst, säkra webbsajter över HTTPS är alla exempel på tillämpningar där PKI är en bärande komponent.

Men att implementera en PKI-lösning anses komplext, och det finns onekligen många fallgropar. Utmaningar består bland annat i avsaknad av kompetens med risk för dåliga beslut, oförutsedda kostnader och, i värsta fall, sämre säkerhet som resultat. I slutändan får köparen ofta en TCO, Total Cost Ownership, som ligger långt ifrån vad organisationen hoppats på. I detta white paper reder vi ut en del av de frågetecken som omger PKI och beskriver hur en köpare av PKI-lösningar bör navigera för att undvika de större fallgroparna.


Kontakta oss