Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

case

B3 designar ny lösning för informationsutbyte mellan vårdgivare i Västra Götaland

B3 ingår i projektet Program Millennium som inför en gemensam vårdinformationsmiljö i hela Västra Götaland där regionens vård, privata vårdgivare samt kommunen ingår. Kommunen kommer att använda systemet som ett tredjeparts-system då de inte har detta system som sitt primära journalsystem. Vårdinformationsmiljön ersätter en mängd system i regionen och även det som idag används för att utbyta information mellan vårdgivare, socialtjänst och skola.

Therése Oresten arbetar som verksamhetskonsult på B3 Healthcare Consulting och leder just nu arbetet med att designa en lösning för informationsutbyte mellan vårdgivare i Västra Götalandsregionen.

- I arbetet har vi försökt hitta sätt för skilda verksamheter så som socialtjänst, kommunal primärvård, vård i regionens regi samt elevhälsans olika grenar att utbyta information för att kunna samverka, säger Therése. Det här gör att de olika aktörerna kan koordinera sina aktiviteter på ett enklare sätt så att den enskilde inte hela tiden behöver bära information mellan de som arbetar med personen.

B3 har hjälpt kunden med att samordna designarbetet tillsammans med Oracle, som ansvarar för införandet, genom att rådfråga verksamhetsexperter från de skilda verksamheterna ovan för att skapa en lösning som är både lag- och ändamålsenlig. Projektet är nu i skedet där designen ska testas och Therése leder nu arbetet med att säkerställa att designen faktiskt fungerar och håller vad kraven på leverantören i upphandlingen fastslog. Detta uppdrag kräver att Therése har förståelse för verksamhetens behov samt kan vara länken mellan verksamhet och Oracle som föreslår design och konfigurering för att uppfylla behoven.

Att alla dessa olika aktörer utbyter information på samma yta har tidigare inte gjorts i ett liknande system så vi är med och bryter ny mark. Allt för patientens bästa.

Therése Oresten, verksamhetskonsult på B3 Healthcare Consulting

Som helhet menar Therése att det kommer att innebära att det blir mindre förvirring kring vem som gör vad och att fler samordnade planer görs för patienten när det nu kommer att vara enklare. Ofta saknas information mellan de olika parterna vilket kan leda till oenighet mellan dem och det kan gå ut över patienten.

- Jag ser att denna lösning kommer att förenkla för de olika parterna att samverka, att avståndet mellan dem kortas samt att patienten blir mer välinformerad om vem som gör vad, säger Therese.

Dela caset

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon
Annette Healthcare

KONTAKTA MIG GÄRNA FÖR MER INFORMATION

Annette
Mårdbrink

annette.mardbrink@b3.se
070-970 1005

Kontakta oss