Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

case

Istock

Gemensam vårdinformationsmiljö i Västra Götalandsregionen

Genom en omfattande digitaliseringssatsning ska Västra Götalandsregionen införa en modern och samlad vårdinformationsmiljö som underlättar för vårdgivare att samverka och ökar patienternas delaktighet i sin vård. B3 stöttar regionen med projektledning och processledning inom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö.


Västra Götalandsregionen ska nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa trygghet för patienterna och underlätta delaktighet. Målsättningen är att öka tillgängligheten och kunna ge säkrare och lika vård för alla. Då behövs nya arbetssätt, gemensamma begrepp och ett IT-system som samlar vårdgivare inom hela regionen.

Dagens system stödjer inte moderna arbetssätt och när olika aktörer använder såväl olika system som begrepp, blir det svårt för patienterna att få inblick. Nu införs ett nytt system genom programmet Framtidens vårdinformationsmiljö som är ett samarbete mellan regionen, privata vårdgivare och de 49 kommunerna i Västra Götaland.

B3 har lång erfarenhet av att jobba med projektledning för komplexa projekt inom vården och fick förfrågan att stötta Västra Götalandsregionen med projektledning och processledning inom delprojektet Standardisering och kliniskt innehåll. Projektet ansvarar för all information kopplat till patientens resa med behandlingar, vårdflöde och standardiserade processer. En viktig del är också att anpassa det nya systemet till den svenska sjukvården. Det är ett stort projekt med åttio deltagare vilket ställer höga krav på projektledning och förändringsledning, där det gäller att vara flexibel och kunna anpassa sig till nya behov, samtidigt som det är viktigt att säkerställa att nationella och regionala riktlinjer följs.

— Det är ett spännande projekt med många olika aktörer och vi har ett mycket bra samarbete. En gemensam drivkraft är att vi arbetar för att standardisera och skapa lika vård för alla patienter, vilket är mycket motiverande, säger Maria Svensson, projektledare och seniorkonsult B3 Healthcare Consulting och projektledare.

Det nya systemet ska säkerställa att all patientinformation är samlad i en gemensam lösning, vilket gör det lättare för regionens alla aktörer inom hälso- och sjukvård att samarbeta. Den gemensamma IT-lösningen skapar fördelar genom effektivare och nyare arbetssätt, vilket i sin tur förväntas minska det administrativa arbetet och leda till ökad tid med patienter.

— Vi har jobbat tillsammans med regionala grupper för att driva det standardiserade arbetet och införa regionala riktlinjer. Grunden är skapad och systemet kommer bli ett viktigt stöd i arbetet framåt. Vi startade projektet med en kick off första veckan i mars 2020 och sen fick vi alla ställa om till digitalt arbete under pandemin, vilket initialt blev en stor utmaning men som har fungerat mycket bra. Även här tack vare digitaliseringens möjligheter, tillägger Maria Svensson.

Dela caset

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon
Annette Healthcare

VD B3 Healthcare Consulting

Annette
Mårdbrink

Kontakta oss