Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

case

Case Power Bi

Bättre analyser för Svenskt Näringsliv med Power BI

Svenskt Näringsliv är en svensk arbetsgivarorganisation som företräder privata företag i Sverige. Uppgifter om medlemsföretagen samlas i Dynamics 365. B3 hjälper nu Svenskt Näringsliv att få ut det bästa av sin data genom Power BI. Det gör det möjligt för användarna att snabbt ta fram rapporter med visualisering av data och fatta välgrundade beslut. Dessutom sparar det både tid och pengar och ger en säkrare datakvalitet när rapporter kan tas fram genom några enkla knapptryck.

Svenskt Näringsliv företräder 60 000 små, medelstora och stora företag, organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Uppgifter om medlemsföretagen och deras verksamheter hanteras sedan 2009 i systemet Tellus, som baseras på Dynamics 365. B3 stöttar med förvaltning och utveckling. Systemet fungerar bra som ett CRM-system men det var tidigare svårt att visualisera data och få ut bra rapporter. Det krävdes klipp och klistra med exporterade filer i Excel vilket både var tidskrävande och gav utrymme för feltolkningar. Rapporterna var även statiska och kunde inte filtreras. Systemet tas nu vidare till nästa nivå och B3 stöttar Svenskt Näringsliv med att implementera Power BI för att möjliggöra bättre analyser och visualisering av data.


Med denna lösning har Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer fått en solid grund att stå på. Vi har på ett snabbt sätt satt upp en fungerande plattform med hjälp av Power BI och B3 som vi under 2020 kommer att stabilisera och vidareutveckla.

ANDREAS ARRBÄCK, PROJEKTLEDARE CRM-ENHETEN PÅ SVENSKT NÄRINGSLIV.

Projektet drivs som en teamleverans med experter från B3 Dynamics och B3 Insight som samarbetar med Svenskt Näringsliv. Den långa historiken av att arbeta tillsammans ger många fördelar då en viktig del i arbetet är att förstå organisationens behov och uppsättning för att kunna generera rätt data i rapporterna. Projektarbetet sker agilt för att snabbt komma ut till användarna med nya funktioner.

En första fas av projektet med en grunduppsättning av heltäckande rapporter lanserades under hösten 2019. Med några enkla knapptryck kan användarna nu snabbt få ut bra underlag och rapporter. Feedbacken har varit mycket positiv. Ledningspersoner kan nu få insikter som ger en betydligt bättre överblick över verksamheten och gör det möjligt att snabbt kunna fatta välgrundade beslut. Dessutom sker en stor besparing i tid och pengar när rapporterna genereras automatiskt och datakvaliteten blir säkrare.

— Med denna lösning har Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer fått en solid grund att stå på. Vi har på ett snabbt sätt satt upp en fungerande plattform med hjälp av Power BI och B3 som vi under 2020 kommer att stabilisera och vidareutveckla. Dessutom upplever vi redan att detta arbete bidrar till nytta för både våra medarbetare och alla våra medlemmar, säger Andreas Arrbäck, Projektledare CRM-enheten på Svenskt Näringsliv.

— Det här är verkligen ett jätteroligt projekt och ett utmärkt exempel på hur vi kan skapa nya möjligheter när vi kombinerar kompetenser inom olika tekniker och produkter, berättar Jesper Wallin och Christofer Jörgensen på B3.


Dela caset

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon
Christofer

KONTAKTA MIG GÄRNA FÖR MER INFORMATION

Christofer
Jörgensen

Kontakta oss