Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

case

1177

Hitta och jämför vård hos 1177 Vårdguiden

Vart ska du vända dig för läkarbesök? Vilket utbud finns på din närmsta vårdcentral och vilka öppetider gäller? På 1177.se kan du hitta kontaktuppgifter, öppettider och e-tjänster hos vårdmottagningar och tandvårdsmottagningar i hela landet. B3 Alenio har i roller som strateg och projektledare bidragit till att utveckla tjänsten.

Ett nytt koncept för framtidens vård

Med tjänsten “Hitta och Jämför Vård” på 1177 Vårdguiden kan användarna söka och jämföra kvalitetssäkrad information om landets ca 20 000 vårdmottagningar. B3 Alenio har i roller som strateg och projektledare tagit fram en långsiktig strategi och koncept för tjänsten, inklusive framtida roll, målbild och organisation.


Alenio är ett företag med stor digital kompetens och moderna arbetsmetoder som präglas av lyhördhet, professionalism och ödmjukhet.

ANETTE THALEN, TIDIGARE ENHETSCHEF UTVECKLING OCH DESIGN - STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING (NU REGION STOCKHOLM)

I de efterföljande projekten, som framgångsrikt levererat enligt den uppsatta målbilden, har B3 Alenio haft fortsatt ansvar för projektledning och produktägarskap. E-hälsoområdet är en mycket komplex miljö som ställer stora krav på bl.a. förankring och förståelse för de 20 regionernas olika verksamheter och utmaningar.

B3 Alenios uppdrag

  • Digital strategi
  • Konceptuell idé för kundresan
  • Genomförandeplan för projekt och tydlig målbild
  • Agil projektledning och beställarstöd
1177 ipad/mobil

Dela caset

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon
Fredrik Dolleus

KONTAKTA MIG GÄRNA FÖR MER INFORMATION

Fredrik Dolléus

Kontakta oss