Exempel på kunduppdrag

Telekomleverantör

Vi har specialistkompetens inom systemutveckling i Enterprisemiljöer. Att utveckla kritiska affärssystem för globala miljöer kräver erfarenhet av både verksamhet och teknik vilket våra konsulter besitter.

Ownit Broadband

Digital TV via bredband är i dag en självklarhet. Vi har varit med och utvecklat tekniken bakom Ownits erbjudande inom tv och bredband. Ownit Broadband har sedan flera år de nöjdaste kunderna enligt SKI Kvalitetsindex.

Operatör

Vi hade ansvar för migreringen av kunddata vid ett stort systembyte hos en av Sveriges största operatörer. För att lyckas vid denna typ av aktiviteter krävs stor kunskap i kombination med lång erfarenhet vilket våra konsulter besitter.

Operatör

I rollen som Business Analyst ansvarade vi för kravsammanställning, verifiering av IT-lösning samt hantering av processpåverkan. Projektet utvecklade en ny self-service portal för företagskunder. Projektet drevs i ett agilt team.

Mattias Frisk

Kontakt

Mattias Frisk

vVD, B3 Ledning

mattias.frisk@b3.se

Tel: 072-202 71 00

Kontor: Stockholm

Stefan Hörnström

Stefan Hörnström

VD, B3 Interact

stefan.hornstrom@b3.se

Tel: 073-438 16 51