Vad erbjuder vi?

Sourcing genomgår olika faser vilket ofta innebär behov av stöd på olika sätt. B3 tar därför ansvar för att driva och stötta inom tre väl definierade områden:

UPPHANDLINGSSTÖD 
Vi bistår med kunnande kring olika former av upphandling och kan vägleda till vilken som passar bäst i olika lägen, hur ni undviker fallgropar och säkerställer en effektiv upphandlingsprocess. Vi driver och tar ansvar från förstudie till avtal och uppföljning.

TRANSITION OCH TRANSFORMATION
Vi är ert stöd i transitions- och transformationsprojekt där IT-miljön flyttas till de nya leverantörerna och förändras enligt de nya avtalen. Vi stöttar er från planering, flytt och kompetensöverföring till hemtagning av effekter.

STYRNING AV EN ELLER FLERA LEVERANTÖRER 
Vi är en oberoende part som kan genomföra mätning och analys av pågående avtal och leverans.
Vi tar fram åtgärdsförslag och driver förändringar då leveransen inte uppfyller önskad nivå. Vi hjälper till att definiera vilken organisation och styrmodell som behövs för en effektiv sourcing.

B3 säkerställer att du får den styrning och det stöd som behövs i de olika faserna av sourcing.

Jan Hermanson

Kontakt

Jan Hermanson

VD, B3 Connect

jan.hermanson@b3.se

Tel: 072-309 80 99

Anders Bergman

Anders Bergman

Försäljningschef, B3 Ledning

anders.bergman@b3.se

Tel: 070-850 60 97

Tord Schultz

Tord Schultz

Försäljningsansvarig B3 Sentensia

tord.schultz@sentensia.se

Tel: 073-321 05 33