SAM är inte bara licenshantering!

När man pratar om SAM så brukar säljpitchen vara: Känn dig trygg och spara pengar genom att säkerställa kontroll på dina licenser!

B3 är specialiserade inom SAM och har hjälpt kunder att spara miljoner. Med pragmatiska lösningar som utformas efter kundens behov och förutsättningar lyckas vi uppnå framgångsrika resultat. Våra lösningar hanterar inte bara licenser utan tar även med frågor som inventering, livscykelhantering, hantering av mobila enheter och mycket mer.

En helhet och inte bara fragmentariska delar, allt hänger ihop!

Vad är SAM enligt oss? 

SAM – Software Asset Management består av en serie verksamhetsprocesser som hjälper till att:

• Kunna administrera tillgångarna i företaget
• Styra och managera fysiska enheter
• Informationsskydd och kontroll
• Livscykelhantering

Kort och gott innebär det att vi erbjuder dig en tjänst där du får full kontroll på ditt licensinnehav oavsett leverantör eller tillverkare, samtidigt ser vi till att ni har full kontroll på den fysiska miljön, dvs ni vet vilka klienter ni har, mobiltelefoner, plattor m.m.

SAM är inte bara en produkt utan är en utarbetad Best Practise inom ramen för ITIL som står för Information Technology Infrastructure Library,och med vår hjälp så sträcker sig SAM även till inventering och kontroll.

Genom att ha koll på licenserna kan ditt företag:

• Spara pengar
• Hantera teknikförändringar
• Minska kommunikations- och dataöverföringsproblem
• Motivera investeringar i teknik
• Undvika skadestånds- och straffansvar
• Ha rätt till teknisk support och produktuppgraderingar
• Vara effektiva och produktiva

 

Mobiler och paddor

Installerar dina anställda appar för företagsändamål med sina privata konton. Har ni rätt licenser för appar som används. Har ni koll på informationssäkerheten.

Fokus har tidigare varit på datorer, numera med smarta enheter som kan likställas med datorer krävs nya åtgärder för att uppnå kraven... Vi på B3 kan detta och är specialiserade inom området...

Några vanliga frågeställningar:

• Har ni medarbetare som kan ha lagt upp företagets e-post på en privat mobil/enhet?
• Vet företaget hur man ska hantera mobiler ur ett GDPR-perspektiv?
• Har det hänt att mobiltelefoner försvunnit när anställda slutat?
• Kan företaget skilja på arbetsrelaterad och privat information i en anställds mobiltelefon?

Strategisk klienthantering

B3 har bred kompetens och lång erfarenhet inom ett flertal områden och två av dessa har vi kopplat ihop i vår tjänst "strategisk klienthantering" nämligen verksamhetskompetens och teknik.

Genom vår erfarenhet kan vi på B3 bidra till att visa vägen framåt för att nå en optimal och kostnadseffektiv klientmiljö anpassat efter organisationens behov och förutsättningar.

Slopa administration

På B3 brinner vi för att modernisera IT. Med dagens teknik går mycket att automatisera för att jobba mer effektivt. Vi har specialiserat oss på området och hjälpt ett flertal kunder att göra om manuella rutiner till automatiserade processer och på sätt ökat effektiviteten.