Fokus på nyttoeffekter

B3 Sentensia förstår, identifierar och realiserar positiva nyttoeffekter i offentlig sektor.

Vi erbjuder seniora konsulter som behärskar verksamhetsutveckling med respekt för de processer och beslutsvägar som gäller inom statliga myndigheter, kommuner och landsting.

Och vi "får det att hända" genom att sammanföra ledande kompetenser inom en rad olika områden som IT-management, informationssäkerhet, inköpsutveckling, juridik och upphandling.

VÄRDESKAPANDE TJÄNSTER

B3 Sentensia erbjuder en rad olika tjänster som hjälper våra kunder inom offentlig sektor att snabbare nå sin mål när det gäller att utveckla och förnya verksamheten med tydliga nyttoeffekter.

# Analys
Vi genomför strategiska analyser för att kartlägga, och beskriva olika förutsättningar, krav och behov. Ofta med stark koppling till verksamhetens mål och strategier.

# Utredning
Vi genomför förstudier och utredningar anpassade för olika syften och ändamål.

# Nyttoanalys
Vi har metoder och verktyg för att identifiera och analysera värdet i de resultat som våra uppdrag och projekt levererar, likaså hur detta värde kan beskrivas och bibehållas.

# Strategi och vägval
Våra konsulter har lång strategisk, taktisk och operativ erfarenhet i ledande roller och kan ge ett heltäckande stöd i strategiarbetet.

Med erfarenheter från ett stort antal digitaliseringsuppdrag hos olika typer av kunder har vi också en bred kunskap inom metoder och ramverk som utgör ett bra stöd i strategiarbetet.

# Kravfångst
Ofta är det en stor utmaning att översätta verksamhetens behov till konkreta och användbara krav. Alla våra konsulter har erfarenhet av systematiskt kravarbete, där man arbetar med flera intressenter och kravställare.

# Upphandling och avtal
Vi erbjuder juridisk rådgivning och stöd i alla faser av upphandlingen, från strategier och processer till förhandling och uppföljning.

Stödet anpassas efter kundens behov och innefattar bland annat upphandlingsjuridik och avtalsfrågor med kvalitetssäkring av dokument och stöd vid överprövning.

# Införande
Införande av ett nytt IT-stöd i verksamheten handlar ofta mindre om tekniken än om att kunna leda och styra ett projekt och att realisera en vision eller målbild. Först då säkerställs att det nya IT-stödet skapar en verklig ekonomisk och verksamhetsmässig nytta för organisationen, medarbetarna och kunderna.

En nyckelfaktor här är att vi kan erbjuda seniora förändringsledare som är ”flerspråkiga”, dvs de kan verka på både strategisk, teknisk och verksamhetsnivå. 

# Förändringsledning
Ett framgångsrikt förändringsarbete handlar mycket om att skapa delaktighet runt målen och att motivera medarbetarna att vara drivande i förändringen.

Våra konsulter har en bred erfarenhet av att driva förändringsprojekt inom den offentliga sektorn, med stöd av olika modeller och metoder, i nära samarbete med verksamheten.

# Uppföljning
Uppföljning är en helt avgörande del av varje förändringsprocess. Våra  konsulter har en bred och lång erfarenhet av förändringsarbete i offentliga verksamheter och en god kunskap om betydelsen av en heltäckande uppföljning.

Men det handlar inte bara om måluppfyllelse utan även om att skapa en struktur för styrning och kontroll, ge råd till förbättringar samt att utveckla relationen med berörda leverantörer.

Karolinska Universitetssjukhuset

Ett av Nordens största universitetssjukhus för vård, forskning och utbildning stärker nu patientsäkerheten med ett nytt ledningssystem för informationssäkerhet.

Läs mera

Botkyrka kommun

För att underlätta samverkan mellan elever, lärare, hem och skola införs en ny gemensam läroportal från förskola till gymnasium, med hjälp av B3 Sentensia.

Läs mera

Sveriges Radio

B3 Sentensia har hjälpt Sveriges Radio att genomföra en innovationsupphandling av en helt ny teknisk lösning som väntas bli nästa generations utsändningssystem för lokalradion.

Läs mera

FLENS KOMMUN

Flens kommun tar hjälp av B3 Sentensia för att ta ett samlat grepp om digitalisering och införande av e-förvaltning.

Det handlar om ett omfattande utvecklingsprogram som berör hela kommunförvaltningen med nya arbetssätt och medborgaren i fokus. 

Läs mera

 

E-förvaltning med nya digitala stödfunktioner ska införas som gör det enklare att bo och leva i kommunen och IT-funktionen ska bli ett stöd till verksamheterna i den utvecklingen.

Urban Bertling, IT-chef, Flens kommun

B3 Sentensia är ett ledande konsultbolag inom offentlig sektor och specialiserade på verksamhetsutveckling, IT-management och upphandling. Bolaget har cirka 30 medarbetare och ingår sedan juli 2017 i B3 Consulting Group.

Jörgen Samuelsson

Kontakt

Jörgen Samuelsson

VD, B3 Sentensia

jorgen.samuelsson@sentensia.se

Tel: 073-321 05 00

Gunnar Hamber

Gunnar Hamber

Leveransansvarig B3 Sentensia

gunnar.hamber@sentensia.se

Tel: 070-696 30 70

Tord Schultz

Tord Schultz

Försäljningsansvarig B3 Sentensia

tord.schultz@sentensia.se

Tel: 073-321 05 33