Identifiera kundnytta

Vi pratar alltid om att tillsammans med dig finna behov och krav som levererar värde till din verksamhet. Tekniska lösningar kommer alltid i en senare dialog då det mätbara värdet är av största vikt när vi ingår i en affär tillsammans med dig.

Vad levererar Modern Workplace?

Till våra kunder levererar vi rådgivare, inspiratörer och projektledare i ett första steg, för att senare fylla på med arkitekter och implementationstekniker. Våra konsulter åtar sig komplexa projekt eller implementationer och jobbar gärna sida vid sida med intern IT-personal.

Inspiration och vision 

Vi hjälper dig att förstå möjligheterna med hjälp av en väl integrerad fysisk  och digital arbetsplats i form av inspirerande föreläsningar, utbildningar, seminarier och workshops.  

Analys  

Vi hjälper dig att göra en genomlysning av den nuvarande digitala och fysiska arbetsplatsen. Vad behöver ändras eller läggas till? Vilka effekter vill du ha ut av din miljö? Hur arbetar vi framåt för att uppnå det? 

 

Förändring 

Denna digitala värld kräver nya slags färdigheter och arbetssätt. Tillsammans kan vi jobba fram dem på ett ansvarsfullt sätt utan att tillföra en stressnivå som gör anställda sjuka av att alltid vara uppkopplade. 

Teknik 

Den moderna arbetsplatsen innefattar både kontorsteknik och digitala lösningar. Våra konsulter hjälper dig att bygga upp en fungerande arbetsplats som är väl integrerad med omgivningen och framtidens behov och krav

 

Ola Löwing

Ola Löwing

VD B3 Digital Worklife

ola.lowing@b3.se

Tel: 076-866 05 70

LÄS MER OM:
Cloud transformation