Inför upphandling

Vi kontrollerar befintlig leverans och avtal som ett delmoment i upphandlingen. Den resulterande dokumentationen utgör underlag för att säkerställa kvalitén i den nya upphandlingen.

Vid implementation av nytt system

Vi tillvaratar dina intressen och skapar en fungerande leverantörssamverkan. Att låta leverantören besiktiga leveransen är sällan en god idé.

Vid brister och problem med leveransen

Vi kontrollerar system och processer för att tydliggöra leveransen och genomför aktiviteter för att lösa problemen.

Vid behov av förändring och förnyelse

Vi analyserar nuläge och ger rekommendationer på förbättringar både inom avtal, priser, leverantörssamverkan och teknik.

En dåligt fungerande kommunikationsplattform kan bli hur dyr som helst

Kundcase - Ett landsting

      Situation

 • Stora problem i levererad lösning
 • Delar av leveransen kunde inte godkännas
 • Oförutsedda kostnader tillkom
 • Problem i förvaltningsprocessen
 • Oändliga möten kring akuta problem

      Lösning

 • Expertanalys av avtal
 • Expertanalys av problem
 • Åtgärdsprogram tillsammans med leverantör
 • Förhandling med leverantör
 • Aktiviteter för att lösa problemen

      Resultat

 • Prisavdrag cirka 30 miljoner
 • Tydlighet i restpunkter
 • Leverantören drevs till åtgärder
 • Krav på SLA och viten
 • Förbättrad förvaltningsprocess
 • Parterna valde att arbeta vidare med en förbättrad relation

Kundcase - En kommun

      Situation

 • Stora problem i levererad lösning vilket även påverkade medborgarna
 • Problemen gavs utrymme i pressen
 • Förvaltningsprocessen kom inte igång
 • Systemet kunde inte godkännas
 • Leverantören gick inte i mål
 • Oändliga möten kring akuta problem

      Lösning

 • Expertanalys av avtalen
 • Expertanalys av problemen
 • Aktiviteter för att lösa problem
 • Mätningar av mobiltäckning
 • Tydliga rekommendationer till leverantör och internt

      Resultat

 • Prisavdrag cirka 3 miljoner
 • Tydlighet i restpunkter
 • Leverantören drevs till åtgärder
 • Förbättrad förvaltningsprocess
 • Parterna valde att arbeta vidare med en förbättrad relation
Kent Sävåsen

Kontakt

Kent Sävåsen

Seniorkonsult, B3 Connect

kent.savasen@b3.se

Tel: 070-848 04 00

Jan Hermanson

Jan Hermanson

VD, B3 Connect

jan.hermanson@b3.se

Tel: 072-309 80 99