Hur tar vi oss dit?

 • Vi gör en avtalsutredning
 • Vi har möten och dialog med leverantören i syfte att påtala avtalat ansvar
 • Vi fastställer att vi har rätt SLA-nivåer på funktioner och tjänster
 • Vi ser över processer och rutiner för eskalering och viten

 

 • Vi tillvaratar förbättringspotentialer
 • Med 80/20-regeln kan återkommande fel elimineras 

 

Vi genomför intern utbildning där vi bland annat går igenom:

 • Tydliggörande av avtal
 • Professionella felanmälningar
 • Att det finns en dokumentationssuite för våra användare

Automatiserad övervakning minskar felsituationer

Kommentarer från våra kunder:

 • Avtalets villkor är kända internt och tillämpas av leverantören
 • Våra SLA-nivåer är genomtänkta
 • Vi är trygga i att felhanterings- och eskaleringsprocesser fungerar
 • Våra felanmälningar är tydliga
 • Viten regleras kontinuerligt enligt avtal
 • Vi slipper släcka bränder
 • Båda parter arbetar aktivt för att förbättra service och tillgänglighet
 • Vi har en tydlig ansvarskarta att förhålla oss till
 • Vi ställer krav på oss själva
Tack B3! Er metod fungerar.
Kent Sävåsen

Kontakt

Kent Sävåsen

Seniorkonsult, B3 Connect

kent.savasen@b3.se

Tel: 070-848 04 00

Jan Hermanson

Jan Hermanson

VD, B3 Connect

jan.hermanson@b3.se

Tel: 072-309 80 99