Rätt dataskydd i förhållande till risk

Tusentals incidenter har redan anmälts till Datainspektionen efter att GDPR började gälla den 25 maj 2018. Hur komfortabel är Du och din organisation med er informationssäkerhet idag?

Är din organisation rustad att följa dagens krav på personuppgifter?

Det krävs organisation, styrning och koll på läget för att bibehålla rätt dataskydd. Vi kan hjälpa er att bedöma risker och besluta om rätt säkerhetsnivå för olika delar av verksamheten samt vidta lämpliga skyddsåtgärder. Det handlar om att hela tiden förebygga, kontrollera och följa upp.

Vi vet hur du kan undvika problem

Vi kan hjälpa dig och din organisation att analysera nuläget och vidta rätt åtgärder då vi har en gedigen erfarenhet av GDPR-anpassningar i både större och mindre verksamheter. Vi vet hur efterlevnad av lagar och regler ställer nya krav på verksamhetens ledning och styrning samt en kontinuerlig anpassning av rutiner och arbetssätt.

Vi erbjuder såväl juridisk kompetens som specialistkompetens inom informations- och IT-säkerhet samt ledning/styrning, upphandling/anskaffning och införande.

Nyttan av att ha rätt dataskydd

Efterlevnad förväntas. En enda incident kan rasera det förtroende som har tagit lång tid att bygga upp. Kontakta oss så berättar vi hur ni kan ta ett samlat grepp om dataskydd och informationssäkerhet.

Med kontroll på säkerheten underlättas en fortsatt digital transformation med minskade risker och betydande nyttor för verksamheten.


Här är några av de kunder som B3 har hjälpt med GDPR:


Naturvårdsverket: ”Naturvårdsverket har god kontroll över sin hantering av personuppgifter”

Uppsala universitet: ”Uppsala Universitet har med stöd av B3 implementerat dataskyddsförordningen (GDPR)”

DKR: ”B3 har stöttat DKR med processer och rutiner för GDPR, inklusive juridisk rådgivning kring kameraövervakning”