Helhetssyn inom säkerhet

B3 tar ett samlat grepp inom säkerhet, vilket innefattar delområdena: 

 Vår helhetssyn inom dessa starkt sammankopplade områden ger oss stora fördelar. Att skapa och underhålla en bra säkerhetslösning kräver insikt inom både teknik, integritetsfrågor, regelverk med mera.

Vi hjälper våra kunder hantera utökade risker

      RISKHANTERING

  • Traditionella informationssäkerhetrisker finns kvar.
  • Ny teknik och nya metoder och verktyg medför nya risker som tidigare betraktades som osannolika.
  • Skräddarsydd skadlig kod, Ransomware krypterar användarens hårddisk, attacker mot tredjeparts-leverantörer, stulna certifikat.

      REGELEFTERLEVNAD

  • Nya branschregler och regleringar ställer höga krav på kontroll och incidentrapportering.
  • Dataskyddsdirektivet GDPR förutsätter en omfattande kontroll och skydd av personuppgifter.
  • NIS-direktivet förutsätter åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Informationssäkerhet som skapar värde

Kompetens och verksamhetsperspektiv

Med lång och bred kompetens inom våra kunders verksamhetsområden kan vi ta en aktiv roll i informationssäkerhetsarbetet.

Våra konsulter har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt. Vi arbetar som rådgivare och vi erbjuder resurser för kartläggning, säkerhetsanalys, informationsklassning, riskbedömning och kontinuitetsplanering.

Med expertkompetens inom informationssäkerhet och juridik hjälper vi våra kunder att efterleva lagar, förordningar och aktuella standarder. Våra specialister står till tjänst med metoder och stöd för att landa Dataskyddsförordningens krav (GDPR-implementering).

Vi tillhandahåller våra tjänster inom offentlig sektor, för hälso- och sjukvård inom bank och finans samt för privata företag.

Gunnar Hamber

Kontakt

Gunnar Hamber

Leveransansvarig B3 Sentensia

gunnar.hamber@sentensia.se

Tel: 070-696 30 70

Måns Wallén

Måns Wallén

VD B3 Init

mans.wallen@b3.se

Tel: 073-328 81 00

LÄS MER OM:
IT-säkerhet