Experttjänster inom Information Management

B3 har erfarenhet och kompetens för att tillhandahålla kvalificerad konsultassistans inom området Information Management. Exempel på områden där vi assisterar våra kunder är vid etablering av en koncerngemensam ordlista, dokumentation av informationslandskap, införande av informationsägarskap, införande av Master Data samt som metodstöd.

Etablering av IMF – Information Management Function

Vi har angreppssätt och metoder för att hjälpa dig att etablera en funktion för Information Management (IMF). En funktion som ska drivas av affärssidan på ditt företag. Genom detta kan affären ges möjlighet att ta ansvar för företagets informationsstyrning och att etablera styrande principer för informationen.

Risk- och mognadsanalys

Med en effektiv och koncentrerad insats kan vi ta pulsen på din informationsstyrning. Genom analys av verksamhetens informationsstyrning utifrån en fastställd modell får du en bild av mognadsgraden med avseende på dina väsentliga informationstillgångar. Med detta utgångsläge kan du sedan fastställa lämpliga mål och planera för en taktisk rörelse mot dina mål.

Varför B3?

B3 har jobbat med informationsstyrning i olika former sedan slutet av 1990-talet. Med vårt eget strukturkapital och beprövade angreppssätt har vi upparbetat stor erfarenhet inom området. Information Management är lika väsentligt oavsett bransch.

 

Susanne Nordvall

Kontakt

Susanne Nordvall

VD B3 Visab Consulting

susanne.nordvall@visab.se

Tel: 070-823 57 55

Hanna Skoog

Hanna Skoog

Försäljningschef B3 Visab Consulting

hanna.skoog@visab.se

Tel: 070-260 12 65

Gunnar Hamber

Gunnar Hamber

Leveransansvarig B3 Sentensia

gunnar.hamber@sentensia.se

Tel: 070-696 30 70