Healthcare

Vi ser möjligheterna

Vår viktigaste uppgift som konsulter på B3 Healthcare Consulting, är att alltid se bortom de tekniska lösningarna. Vi fokuserar på de möjligheter e-hälsa och digitalisering innebär. Tillsammans skapar vi nytta för både patienter och vårdpersonal. Vi vet att e-hälsa är en möjlighet, inte ett mål i sig. 

Kort startsträcka i hela landet

Vi vill göra vården bättre, säkrare och gränslös. Så vill vi också ha det inom vårt eget konsultbolag. Vi har uppdrag i de flesta landsting och regioner. Nyttan för våra kunder är att vi vet och har därmed en kort startsträcka i nya uppdrag. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

  


FÖLJ OSS I VÅRT NYHETSBREV

 

Läs vårt senaste nyhetsbrev om eHälsa.
Här hittar du ett arkiv med våra tidigare nyhetsbrev.


 

B3 Healthcare Consulting på VITALIS 2018
B3 Healthcare Consulting på VITALIS 2017

Se filmerna om oss på B3 Healthcare Consulting

Hos B3 Healthcare Consulting möter du i huvudsak seniora konsulter med verksamhetskunskap från hälso- och sjukvård inom olika expertområden. Våra konsulter KAN och VILL skapa nyttor med hjälp av IT för att utveckla vården.

I de här filmerna får du möta några av oss som arbetar på B3 Healthcare Consulting och höra om vårt spännande arbete.

Filmerna är inspelade på Vitalis i Göteborg 2017 och 2018.

Exempel på kunduppdrag

Vi har erfarenhet av stora komplexa projekt inom svensk hälso- och sjukvård där vår verksamhetskunskap och vilja att förbättra har varit avgörande för resultatet.

SUSSA samverkan*

Programledare för Sussa-landstingens upphandling och implementation av framtidens vårdinformationsstöd.

*Landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Sörmland och Blekinge samt Region Örebro län.

Västra Götalandsregionen

Vi projektleder en omfattande uppgradering av Melior journalsystem för Västra Götalandsregionen som totalt berör ca 34 000 användare.

Förstudie PSA-testning

B3 Healthcare Consulting har genomfört en förstudie för en av våra större kunder inom hälso- och sjukvården i Sverige med syfte att konkretisera hur en digitalisering av organiserad PSA-testning kan ske.

Stockholms läns landsting

Varit huvudprojektledare och delprojektledare i framtagandet av förutsättningar för att landets ”1177 vårdguiden på telefonverksamheter" ska kunna samverka i gemensam kö. Här har bland annat bemanningstal, ersättningsmodell och tekniska krav ingått.

B3 Healthcare Consulting projektleder nu införandet

Vår egen bakgrund

De flesta av oss är seniora konsulter med personlig verksamhetskunskap från hälso- och sjukvården. Vi representerar olika expertområden. Därför har vi oftast en ledande roll i våra kunduppdrag, som projektledare, förstudieledare, förvaltningsledare och med strategiskt stöd. Vi leder också olika utbildningar, workshops, utför testning och arbetar med implementering.

Vi är personliga, passionerade, ödmjuka och gillar att bygga långvariga relationer. Vi håller vad vi lovar.

Tillsammans kan vi göra vården bättre.

Annette Mårdbrink

Kontakt

Annette Mårdbrink

VD, B3 Healthcare Consulting

annette.mardbrink@b3.se

Tel: 070-970 10 05