Stora möjligheter inom eHälsa

Trots att Sverige ligger långt framme finns en stor förbättringspotential för arbetet med svensk eHälsa. Landsting och regioner står inför stora utmaningar inom digitalisering, upphandlingar, införande av nationella tjänster, GDPR mm. På B3IT Healthcare hjälper vi till med allt detta och lite till.

Våra konsulter kan vårdyrkets oskrivna regler. Vår viktigaste uppgift är alltid att se bortom de tekniska lösningarna och i stället undersöka hur vi kan hjälpa till att utveckla verksamheten och skapa nytta både för patienter och vårdpersonal. Vi vill inte bara införa systemen, utan utveckla människorna som ska använda de smarta tekniska lösningarna. Först då lyckas vi med vår mission – att göra vården bättre, säkrare och gränslös. Och precis som vården ska vara gränslös är vi det också. Vi når hela Sverige och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

  


FÖLJ OSS I VÅRT NYHETSBREV

Läs vårt senaste nyhetsbrev om eHälsa.
Här hittar du ett arkiv med våra tidigare nyhetsbrev.


 

Se filmen – Vad gör B3 Healthcare?

Hos B3 Healthcare Consulting möter du i huvudsak seniora konsulter med verksamhetskunskap från hälso- och sjukvård inom olika expertområden. Våra konsulter KAN och VILL skapa nyttor med hjälp av IT för att utveckla vården.

I denna film får du möta några av oss som arbetar på B3 Healthcare och höra om vårt spännande arbete. Filmen är inspelad på Vitalis i Göteborg i april 2017.

Exempel på kunduppdrag

Vi har erfarenhet av stora komplexa projekt inom svensk hälso- och sjukvård där vår verksamhetskunskap och vilja att förbättra har varit avgörande för resultatet.

SUSSA samverkan*

Programledare för Sussa-landstingens upphandling och implementation av framtidens vårdinformationsstöd.

*Landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Sörmland och Blekinge samt Region Örebro län.

Västra Götalandsregionen

Vi ledde införandet av Teledermatoskopi i regionen. Metoden innebär att bilder tagna med ett dermatoskop bifogas remissen vid misstänkt hudcancer.
Remiss och bild skickas från vårdcentral till hudspecialist för snabbare
handläggning/bedömning vilket kan förkorta långa vårdköer.

Region Skåne

Slutföra pilotprojekt avseende "Tidbok Online" via 1177 och därmed möjliggöra för såväl patienter som vårdpersonal inom öppen- och specialistvård att fullt ut hantera nybokning, ombokning och avbokning av tider via nätet.

Stockholms läns landsting

Varit huvudprojektledare och delprojektledare i framtagandet av förutsättningar för att landets ”1177 vårdguiden på telefonverksamheter" ska kunna samverka i gemensam kö. Här har bland annat bemanningstal, ersättningsmodell och tekniska krav ingått.

Nu är B3IT Healthcare projektledare för införandet.

Vi kan vårdyrkets oskrivna regler

B3 Healthcare Consulting är i huvudsak seniora konsulter med verksamhetskunskap från hälso- och sjukvård inom olika expertområden. Vi brinner för att utveckla vården och skapa nyttor med hjälp av IT.

Exempel på roller

I våra kunduppdrag har vi oftast en ledande roll som projektledare, förstudieledare och förvaltningsledare. Vi har också uppdrag inom utbildning, test, workshop-ledning, verksamhetsutveckling och implementering.

Gemensamt för våra konsulter är passionen för och kunskapen om vård och IT. Vi har kort startsträcka i våra uppdrag, har ett stort nätverk och är duktiga på att bygga långvariga relationer. Vi är personliga, passionerade och ödmjuka!

Annette Mårdbrink

Kontakt

Annette Mårdbrink

VD B3 Healthcare Consulting

annette.mardbrink@b3.se

Tel: 070-970 10 05

Kent Nordström

Kent Nordström

Konsultchef Göteborg/Malmö

kent.nordstrom@b3.se

Tel: 072-387 70 87

Anne Wiklund

Anne Wiklund

Konsultchef B3 Healthcare AB

anne.wiklund@b3.se

Tel: 076-882 24 30