Vi ser möjligheterna

Vår viktigaste uppgift som konsulter på B3 Healthcare Consulting, är att alltid se bortom de tekniska lösningarna. Vi fokuserar på de möjligheter e-hälsa och digitalisering innebär. Tillsammans skapar vi nytta för både patienter och vårdpersonal. Vi vet att e-hälsa är en möjlighet, inte ett mål i sig. 

Kort startsträcka i hela landet

Vi vill göra vården bättre, säkrare och gränslös. Så vill vi också ha det inom vårt eget konsultbolag. Vi har uppdrag i de flesta landsting och regioner. Nyttan för våra kunder är att vi vet och har därmed en kort startsträcka i nya uppdrag. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

  


FÖLJ OSS I VÅRT NYHETSBREV

 

Läs vårt senaste nyhetsbrev om eHälsa.
Här hittar du ett arkiv med våra tidigare nyhetsbrev.


 

B3 Healthcare Consulting på VITALIS 2018

 

B3 Healthcare Consulting på VITALIS 2017

Se filmerna om oss på B3 Healthcare Consulting

Hos B3 Healthcare Consulting möter du i huvudsak seniora konsulter med verksamhetskunskap från hälso- och sjukvård inom olika expertområden. Våra konsulter KAN och VILL skapa nyttor med hjälp av IT för att utveckla vården.

I de här filmerna får du möta några av oss som arbetar på B3 Healthcare Consulting och höra om vårt spännande arbete.

Filmerna är inspelade på Vitalis i Göteborg 2017 och 2018.

Exempel på kunduppdrag

Vi har erfarenhet av stora komplexa projekt inom svensk hälso- och sjukvård där vår verksamhetskunskap och vilja att förbättra har varit avgörande för resultatet.

SUSSA samverkan*

Programledare för Sussa-landstingens upphandling och implementation av framtidens vårdinformationsstöd.

*Landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Sörmland och Blekinge samt Region Örebro län.

Västra Götalandsregionen

Vi ledde införandet av Teledermatoskopi i regionen. Metoden innebär att bilder tagna med ett dermatoskop bifogas remissen vid misstänkt hudcancer.
Remiss och bild skickas från vårdcentral till hudspecialist för snabbare
handläggning/bedömning vilket kan förkorta långa vårdköer.

Region Skåne

Slutföra pilotprojekt avseende "Tidbok Online" via 1177 och därmed möjliggöra för såväl patienter som vårdpersonal inom öppen- och specialistvård att fullt ut hantera nybokning, ombokning och avbokning av tider via nätet.

Stockholms läns landsting

Varit huvudprojektledare och delprojektledare i framtagandet av förutsättningar för att landets ”1177 vårdguiden på telefonverksamheter" ska kunna samverka i gemensam kö. Här har bland annat bemanningstal, ersättningsmodell och tekniska krav ingått.

B3 Healthcare Consulting projektleder nu införandet

Vår egen bakgrund

De flesta av oss är seniora konsulter med personlig verksamhetskunskap från hälso- och sjukvården. Vi representerar olika expertområden. Därför har vi oftast en ledande roll i våra kunduppdrag, som projektledare, förstudieledare, förvaltningsledare och med strategiskt stöd. Vi leder också olika utbildningar, workshops, utför testning och arbetar med implementering.

Vi är personliga, passionerade, ödmjuka och gillar att bygga långvariga relationer. Vi håller vad vi lovar.

Tillsammans kan vi göra vården bättre.

Annette Mårdbrink

Kontakt

Annette Mårdbrink

VD, B3 Healthcare Consulting

annette.mardbrink@b3.se

Tel: 070-970 10 05

Kent Nordström

Kent Nordström

Konsultchef, B3 Healthcare Consulting Göteborg/Malmö

kent.nordstrom@b3.se

Tel: 072-387 70 87

Anne Wiklund

Anne Wiklund

Konsultchef, B3 Healthcare Consulting

anne.wiklund@b3.se

Tel: 076-882 24 30