Experttjänster inom FinCrime

B3 Visab FinCrime  har erfarenhet och kompetens att hjälpa dig i såväl analys-, implementerings- som förvaltningsfasen när det gäller åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML & CTF).

Exempel på områden där vi kan hjälpa våra kunder är:

  • gap-analys av befintliga rutiner och riskbedömning
  • stöd vid implementering av organisation för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering
  • ta fram rutiner för hantering av högriskkunder alternativt lämna en "second opinion" på befintliga rutiner
  • framtagande av penningtvättsinstruktioner (även för koncerner), rutin-beskrivningar och riskbedömning
  • utveckling av analysmiljön för riskklassificering (bygga datalager, statistiska modeller, uppföljningar samt rapportering)
  • effektiviseringen av den övergripande informationshanteringen

Leveransmodeller

För att säkerställa att vi möter affärens behov på bästa sätt arbetar vi med olika leveransmodeller:

Funktionsleverans
Vi levererar och tar ansvar för en funktion inom kundens verksamhet med överlämning till kundens organisation enligt överenskommelse.

Teamleverans
Komplexa uppgifter kräver en mix av kompetenser som kan vara svårt att finna hos en person. Vi erbjuder leveranser i form av ett team av konsulter som är vana att arbeta ihop och som kompletterar varandras kompetens.

Konsultleverans
Våra konsulter engageras också enskilt för uppdrag hos våra kunder.

Varför B3?

Vi har en bred erfarenhet av att arbeta med kvalificerade och krävande projekt inom FinCrime för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (AML & CTF). Vår ansats är att fokusera på de största riskerna, skapa förståelse och insikt för våra uppdragsgivare och leverera hållbara och operativt inriktade lösningar.

B3 har jobbat med informationsstyrning i olika former sedan slutet av 1990-talet. Med vårt eget strukturkapital och beprövade angreppssätt har vi upparbetat en stor erfarenhet inom området. Information Management är lika väsentligt oavsett bransch och  mycket värdefullt vid arbete med motåtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML & CTF).

Susanne Nordvall

Susanne Nordvall

VD B3 Visab Consulting

susanne.nordvall@visab.se

Tel: 070-823 57 55

LÄS MER OM:
B3 Visab Consulting