Införande

B3 Dynamics stöttar med allt från inledande behovsanalys till implementation och driftsättning. Vi identifierar snabbt eventuella organisationella eller systemtekniska hinder och kartlägger vilka effektmålen är med transformationen.

Löpande uppföljning mot fördefinierade mål ökar möjligheterna till ett effektivt och framgångsrikt införande. Detta gör att vi efter ett genomfört projekt på ett tydligt sätt kan kvantifiera och mäta huruvida projektet varit framgångsrikt eller ej.

Vi nöjer oss inte med att uppfylla alla funktionella krav, våra ambitioner är betydligt högre än så. Därför är det viktigt att fundera över och definiera effektmålen tidigt i projektet.  

Exempel på roller

Vanligtvis tar våra konsulter ledande roller som projektledare, verksamhetsarkitekter, lösningsarkitekter, kravledare eller testledare.

Typiskt för våra konsulter är att man har minst 10 års erfarenhet inom branschen. Det här innebär en fördel i att snabbt sätta sig in i nya problemområden, bygga ett långsiktigt förtroende samt aktivt bidra till projektets framgång.

Joel Ahlvik

Kontakt

Joel Ahlvik

VD, B3 Dynamics

joel.ahlvik@b3.se

Tel: 070-781 61 55