Exempel på roller

Hos våra kunder hjälper vi till med bemanning av roller som är nödvändiga för en lyckad satsning inom området. Antingen som ett åtagande eller som resurskonsulter.

Exempel på roller omfattar bland annat: specialister inom DevOps, systemadministratörer, utvecklare och verktygsspecialister.

Vår syn på DevOps

DevOps kan kort sammanfattas som: ”En filosofi för organisationers kultur, struktur och arbetssätt som gör det möjligt att bygga, leverera och underhålla precis rätt IT-tjänst mer effektivt och med större tillförlitlighet.”

Att påverka kultur är inte alltid enkelt och kräver ett kontinuerligt arbete med organisation, processer och människor. Det är viktigt, samtidigt är vi övertygade om att rätt verktyg kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan utveckling och produktion.

Johan Hansson

Kontakt

Johan Hansson

Ansvarig DevOps, Unix, Linux och Open Source B3 Init

johan.hansson@b3.se

Tel: 070-564 78 09

Kontor: Stockholm