Verksamhetsanalys

Kritisk ledningsinformation/signalsystem ligger ofta väl dolda i många olika affärssystem. Att sammanställa, konsolidera och göra denna information tillgänglig så att företaget får största möjliga fördel är ofta en utmaning med flera potentiella fallgropar.

Utan en genomtänkt och väl hanterad Business Intelligence-strategi kan man få en lösning som kännetecknas av varierande datakvalitet, många manuella procedurer, en hög risk för felkällor och komplicerat underhåll.

Vår modell baseras på att all data ska komma från en källa och tjäna som information för alla funktioner och till alla anställda såväl som för att stödja digitalisering. 

Våra Business Intelligence-tjänster

B3 är en stark BI-leverantör med specialiserade konsulter inom områdena budgetering och prognoser, koncernkonsolidering, rapportering och analys, dashboards/portaler, integration, datalager och avancerad analys.

B3:s tjänster bygger på marknadsledande BI-plattformar från bland andra Microsoft, Oracle, SAS Institute, Qlik, MicroStrategy och Informatica. Vi kan erbjuda en rad olika tjänster från paketkoncept för små och medelstora företag till datalagerhantering, CPM och BI-lösningar för större företag.

Exempel på kunduppdrag

B3 har en gedigen erfarenhet från en rad olika kundprojekt inom Business Intelligence.

Bolagsverket

B3 har ett helhetsansvar för myndighetens datalager som används av Bolagsverkets 550 anställda för både planering, analys  och prognostisering. 
Vi bygger och förvaltar lösningen baserad på teknologier från SAS Institute och Oracle.
B3IT ansvarar för hela utvecklingsprocessen med krav, utveckling och test för att säkerställa kvaliteten i datalagret.

Coop

B3 har utvecklat ett nytt kundlojalitetsprogram
för 3,4 miljoner medlemmar.

Atlas Copco

Allt fler BI-lösningar flyttar nu upp i molnet, vilket ger minskat underhåll och lägre kostnader. Ett bra exempel är att vi hjälpt Atlas Copco med global omvärldsbevakning i molnet med Azure och HD Insight.

Patrik Norlander

Patrik Norlander

VD B3 Consulting Sundsvall

patrik.norlander@b3.se

Tel: 070-566 77 77

Kontor: Sundsvall

Kina Sundel

Kina Sundel

VD B3 Insight

kina.sundel@b3.se

Tel: 070-825 97 57