Varför B3 Visab Consulting?

I mer än 30 år har vi på B3 Visab Consulting tillhandahållit tjänster som hjälper finansindustrin att få kontroll över och upprätthålla hög kvalitet på sin information.

Med detta som grund kan vi tillsammans med våra kunder skapa långsiktigt hållbara lösningar för en bättre informationshantering och utveckla effektiva digitala affärsprocesser.

 
  Både IT- och verksamhetskompetens

    Genom att kombinera vårt tunga IT-kunnande med verksamhetskompetens kan vi:

  • Bidra med den struktur som krävs för att våra kunder ska kunna utveckla sin affär på ett effektivt och hållbart sätt,
    med avseende på affärsprocesser, information och teknologi
  • Införa ramverk inom området Information Management som ger ett samlat grepp över verksamhetens informationstillgång och informationsflöde
  • Driva och leda förändring och därmed möjliggöra effekthemtagning i affären

 

Exempel på uppdrag

Projektledning

- Programledare, Corebank-byte
- Programledare, Solvens II
- Projektledare, Fatca
- Projektledare, AML
- Uppdragsledare, riskanalys IM

Kravhantering

- Kravanalytiker, Mifid II
- Kravanalytiker, kärnbanksbyte
- Kravledare, Finrep/Corep
- Kravanalytiker, myndighetsrapp.
- Utredningsledare, Fondförsäkring

Arkitektur och struktur

- Enterprisearkitekt, Bank
- Informationsarkitekt, strategi
- Affärsarkitekt, VP-handel
- Verksamhetsarkitekt, Kreditrisk
- IT-arkitekt, Basel III

Bland våra kunder finns: Handelsbanken, Swedbank, Bankgirot, Alecta, SEB, Svensk Exportkredit, LF Bank, Folksam m fl.

 

Leveransmodeller

För att säkerställa att vi möter affärens behov på bästa sätt arbetar vi med olika leveransmodeller:

  • Funktionsleverans – Vi levererar och tar ansvar för en funktion inom kundens verksamhet med överlämning till kundens organisation enligt överenskommelse.
  • Teamleverans – Komplexa uppgifter kräver en mix av kompetenser som kan vara svårt att finna hos en person. Vi erbjuder leveranser i form av ett team av konsulter som är vana att arbeta ihop och som kompletterar varandras kompetens.
  • Konsultleverans – Våra konsulter engageras också enskilt för uppdrag hos våra kunder.
Susanne Nordvall

Kontakt

Susanne Nordvall

VD B3 Visab Consulting

susanne.nordvall@visab.se

Tel: 070-823 57 55

Hanna Skoog

Hanna Skoog

Försäljningschef B3 Visab Consulting

hanna.skoog@visab.se

Tel: 070-260 12 65