B3 przystąpiło do projektu adopcji rozwiązań Microsoft 365

B3 przystąpiło do projektu adopcji rozwiązań Microsoft 365 dla globalnej organizacji produkcyjnej, zatrudniającej ponad 22.000 pracowników na 4 kontynentach. Środowisko, w którym się znaleźliśmy, było zbudowane z wielu rozproszonych spółek w grupie i jednostek operacyjnych, które miały bardzo różny poziom zaawansowania technologicznego oraz różną świadomość na temat narzędzi IT i pracy w środowisku chmurowym. Łączna liczba użytkowników to ponad 15.000 aktywnych licencji.

Nasz zespół odpowiedzialny był zarówno za strategię adopcji, jak i działania operacyjne, związane z budowaniem rozwiązań dla biznesu, m.in. aplikacji służących do automatyzacji pracy oraz systemów umożliwiających współpracę zespołów rozproszonych, migrację danych, usprawnianie wydajności infrastruktury sieciowej, prowadzenie szkoleń online i onsite w językach polskim, angielskim i hiszpańskim z rozwiązań chmurowych (OneDrive, SharePoint), kolaboracyjnych i komunikacyjnych (Teams i Yammer) i współpracę w zakresie organizacji treningów z działami HR i IT z kilkunastu krajów. Dodatkowym elementem naszej pracy, który miał istotny wpływ na funkcjonowanie procesów w organizacji, było wprowadzenie rozwiązań dzięki PowerApps, PowerBi i PowerAutomate.

Rolą zespołu B3 było również doradztwo dla biznesu w temacie usprawniania rozmaitych procesów z wykorzystaniem technologii oraz planowaniem komunikacji dla wszystkich ww. przedsięwzięć, w tym redagowania dwutygodniowego newslettera, który swoim zasięgiem obejmował całą organizację. Cała praca odbywała się w metodologii Agile. Celem projektu było ustandaryzowanie środowiska pracy, niezależenie od działu, czy lokalizacji oraz podniesienie wydajności przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa informacji i satysfakcji pracowników z wykonywanych obowiązków.

W każdym z etapów prowadzenia projektu doprowadziliśmy do znacznego zwiększenia wykorzystania narzędzi Office 365, poprawy komunikacji oraz pracy na współdzielonych obszarach. Działania B3 umożliwiły pracownikom zwiększenie swojej efektywności przy jednoczesnym ograniczeniu zbędnych kosztów.

B3 Polen