Zespół B3 wziął udział w projekcie migracji zasobów

Zespół B3 wziął udział w projekcie migracji zasobów do lasu AD dla międzynarodowej organizacji finansowej. Prace obywały się przy ścisłej współpracy z lokalnymi oraz międzynarodowymi zespołami architektów i inżynierów.

Do głównych zadań B3 należał przede wszystkim udział w procesie analizy aplikacji biznesowych, usprawnianie procesu z wykorzystaniem narzędzi własnej produkcji (skrypty PowerShell) oraz zaprojektowanie i budowa środowiska do wirtualizacji w oparciu o platformę VMware vSphere w dwóch niezależnych ośrodkach (podstawowym i zapasowym), zarządzanych centralnie, w oparciu o wspólny las Active Directory.

Dodatkowymi działaniami, które były podejmowane w kolejnych etapach projektu były analiza i optymalizacja rozwiązania pamięci masowej w oparciu o klastry NetApp, zaprojektowanie i budowa rozwiązania do przełączania aktywnego ośrodka obliczeniowego w oparciu o rozwiązanie VMware vCenter Site Recovery Manager oraz replikację asynchroniczną mechanizm SnapMirror, a także zaprojektowanie i budowa rozwiązania do monitorowania środowiska wirtualizacji w oparciu o vRealize Operations Manager oraz vRealize LogInsight.

Jednym z ostatnich etapów prac była budowa systemu do monitorowania infrastruktury NetApp w oparciu o produkt NetApp OnCommand Unified Manager oraz integracja systemu do monitorowania infrastruktury wirtualnej oraz środowiska NetApp z wykorzystywanym w organizacji systemem, a także konfiguracja i optymalizacja procesu monitorowania środowiska Microsoft z wykorzystaniem System Center Operations Manager.

Projekt był wielowątkowy i realizowany pod presją czasu z uwagi na brak możliwości przekroczenia terminów uruchomienia zasobów na nowej infrastrukturze. Finalnie prace zakończyły się sukcesem i uruchomieniem prac w nowym środowisku.