INTERVJU

Nätverksteknikern som ökar säkerheten genom Ethical Hacking

Joel Sandberg är nätverksteknikern som brinner för Ethical Hacking, att hitta luckor i organisationernas IT-miljöer och föreslå passande lösningar för att minska hotbilden och öka säkerheten. Teknikintresset är stort men han vill samtidigt varna för IoT med alla uppkopplade maskiner som kan innebära ett stor säkerhetsrisk.

Berätta om vad du gör i ditt jobb?

Jag jobbar främst med olika nätverksuppgifter eftersom det är inom det området jag har expertkunskap. Arbetsuppgifterna varierar, men det kan bland annat handla om att sätta upp ett nytt nätverk, bygga upp wifi på ett kontor eller felsöka nätverk när något inte fungerar.

Du är också certifierad inom Ethical Hacking, vad innebär det?

Ethical Hacking handlar om att hjälpa organisationer identifiera och reducera sårbarheter i IT-miljön för att stärka säkerheten och motståndskraften för incidenter. Metoden är väldigt effektiv då man jobbar med samma verktyg och arbetssätt som en hotaktör gör, med fokus på att ta sig in i miljön och kartlägga vilka säkerhetsluckor som finns samt åtgärder för att öka säkerheten. Jag tycker det är en spännande och väldigt lärorik metod och det tillför ett stort värde för organisationerna att bli medvetna om detta.

Det pratas mycket om IoT, men hur ser det ut ur ett säkerhetsperspektiv?

Detta är ett hett diskuterat ämne. Det utvecklas många nya tekniska lösningar i ett högt tempo och det mesta som går att koppla upp, exempelvis kylar, kaffekokare, smarta högtalare, m.m. I många fall går dock produktutvecklingen så snabbt att säkerheten glöms bort på vägen. Detta kan leda till problem i framtiden då en organisation kan bli låst av ransomware, ett utpressningsvirus, kanske på grund av att en hotaktör kom in via en kaffekokare som låg öppen mot internet. Så uppkopplade apparater i all ära och det finns mycket spännande med IoT, men säkerheten är av yttersta vikt för att minska nätverksintrång.

Det är ett bra gäng att jobba med och mycket spännande som händer.

JOEL SANDBERG, NÄTVERKSTEKNIKER B3 NETWORKS

Vad är det bästa med att vara konsult?

Framförallt uppskattar jag att det finns så många utvecklingsmöjligheter. Som konsult kan du delta i flera olika projekt eller uppdrag och på så vis bygga på din erfarenhet. Konsultrollen innebär även ett ständigt lärande där certifikat och studier efterfrågas och jag tycker det är spännande att få vidareutbilda mig.

Har du något drömprojekt du vill fördjupa dig inom framöver?

Jag vill gärna jobba mer med Ethical Hacking som jag tycker är mycket spännande, exempelvis genom att utföra penetrationstester och hjälpa företag säkra upp sina miljöer för framtiden.

Var det något särskilt som lockade dig till B3?

Framförallt företagskulturen, kollegorna och framtidstänket. Det är ett bra gäng att jobba med och mycket spännande som händer.

Joel Sandberg

Kort om Joel Sandberg

Roll på B3
Nätverkstekniker på B3 Networks i Göteborg.
Utbildning
Nätverksteknik med IT-säkerhet på Högskolan Väst.
Intressen
Jag gillar att spela olika datorspel men också träna ibland (även om gymkortet inte används så frekvent som jag skulle önska). Jag engagerar mig också en hel del volontärt genom olika LAN evenemang i Sverige, exempelvis Dreamhack. Totalt har jag nog lagt runt 300 timmar på att jobba volontärt, mina uppgifter har alltid varit nätverk och uppkoppling mot deltagare och utställare på dessa event.