INTERVJU

Konsulten som brinner för säkerhet

Bahare Gazani var nyfiken på att testa på konsultrollen efter flera års arbete på en tillsynsmyndighet. Valet föll på B3 då hon attraherades av kulturen och miljön. Hon brinner för säkerhetsfrågor och uppskattar den gemensamma "plankan" med kollegorna.

Berätta kort om dig och din bakgrund

Jag är jurist i grunden och jobbade med affärsjuridik i början på min karriär och det var jag då kom in på säkerhet i samband med GDPR, vilket fångade mitt intresse. Därefter jobbade jag med informationssäkerhet och dataskydd på Post- och telestyrelsens säkerhetsavdelning, innan jag började på B3.

Du har nyligen börjat jobba på B3 Secure – vad var det som lockade dig till bolaget?

Jag visste att jag ville fortsätta jobba med säkerhet men var intresserad av att göra det utifrån en annan roll än på en tillsynsmyndighet. Jag tänkte att konsultrollen skulle passa mig bra då jag uppskattar variationen som kommer med det. När jag sökte efter intressanta bolag stack B3 ut med alla de priser som bolaget vunnit för bästa arbetsplats och vikten som B3 lägger på sociala och arbetsmiljömässiga frågor.

Hur trivs du på B3 nu när du är här?

Jag trivs jättebra! Generellt råder en glad och pigg stämning och alla har varit väldigt snälla och hjälpsamma under min första tid här.

Det är alltid kul att vara på kontoret och en extra bonus att vi kör plankan tillsammans varje dag.

Säkerhet är ju ett högaktuellt område, vilka frågor engagerar dig mest?

Informationssäkerhet intresserar mig mest, jag är särskilt insatt i NIS2-direktivet som i dagsläget implementeras i svensk rätt. NIS2 innebär ökade säkerhetskrav för nätverk- och informationssystemen för hela 18 sektorer, bl.a. digital infrastruktur och allmänt tillgängliga elektroniska nät och tjänster. För mig personligen är NIS2 extra intressant då det innebär en kombination av juridik och teknisk kunskap för att förstå vad direktivet innebär och hur det kan tillämpas i praktiken.

Vilken är den viktigaste frågan enligt dig att ta tag i för att se över sin säkerhet

Som jurist måste jag ändå säga compliance. Vi har haft en våg med ny säkerhetsreglering från EU och för att inte bli överrumplad när reglerna träder i kraft rekommenderar jag att man proaktivt utreder om ens verksamhet kommer omfattas av ny reglering för att vara förberedd på vilka krav man ska uppfylla.

Hur påverkar AI ditt arbete?

I min arbetsprocess har AI gjort att jag exempelvis kan skapa snygga bilder till rapporter och ibland effektiviserat arbetet, som en snabbare googling. Jag som jobbar med säkerhet har givetvis behövt sätta mig in i tekniken för att förstå riskerna som följer av den. Vi har även ett kommande AI-direktiv från EU som innebär nya krav på tjänsterna som jag också satt mig in i. Det är väldigt spännande område men det är också förenat med många risker som det är viktigt att ha koll på.

Bahare Gazani

Kort om Barahre Gazani

Roll:
Konsult B3 Secure.
Intressen:
Träna, vara med vänner och familj.